Kan du lova att maten på äldreboenden kan lagas på plats så att de äldre får känna matdoften?

 1. Vänsterpartiet har arbetat hårt för att laga maten på plats i många år men har tyvärr inte fått gehör för det. Utvecklingen har gått åt andra hållet & tyvärr ser vi inte idag hur vi ska ändra på det. Vänsterpartiet i Flen har även lagt motion om att hemtjänsten ska laga mat i större utsträckning men inte fått igenom vårt förslag.

  JA
  Inger Andersson
  Gruppledare
 2. Liberalerna vill att de äldre ska få möjlighet att välja lagad mat i hemmet, där hemtjänsten hjälper till. Redan 24/9 2015 på Riksnivå föreslog Liberalerna en Laga-mat-garantin inom äldreomsorgen. Detta skulle höja livskvaliteten för de äldre. I våra nybyggda särskilda boenden bör det planeras för matlagningskök. Vi kan notera att det byggda köket på Slottsängen inte kom till användning som det var tänkt.

  JA
  Berit Hyllbrant
  Gruppledare
 3. Centerpartiet kan lova att äldre på kommunens äldreboenden ska få känna doften av mat som färdigställts på plats. Vi vill att mer mat ska kunna lagas från grunden genom att kommunen investerar i ett nytt produktionskök, som också möjliggör att vi kan få in mer lokalt producerade råvaror i kommunens kök. Maten färdigställs sedan i kök på äldreboenden, skolor och förskolor. När äldre på äldreboenden kan känna doften av mat som färdigställs på plats kan vi erbjuda en värdefull måltidsupplevelse.

  JA
  Roger Tiefensee
  Ordförande Barn-, utbildnings- och kulturnämnden
 4. Moderaterna är för att matdoft ska spridas på våra särskilda boenden för äldre. Vi har ställt bakom, som alla partier i Flens fullmäktige, ett inriktningsbeslut vilket innebär att övergår från 3 produktionskök till 1. Det finns flera argument för oss bland annat: minska matsvinnet, skapa möjligheter att laga mer mat från grunden och bygga upp en distributionscentral för lokalproducerade varor. Där det idag finns förutsättning att laga mat på plats är vår intention att det så också ska förbli.

  JA
  Emma Dahlin
  Gruppledare/Oppositionsråd
 5. Tack för din fråga!
  För oss är det jätteviktigt att våra äldre får känna matlukt samt få näringsriktig kost.

  JA
  Christine Hallinder
  Ordförande
 6. Maten kommer att produceras i ett centralkök för att sedan färdigställas ute på äldreboendena. Matdoften kommer därför att sprida sig under tiden den färdigställs och kommer säkerligen att ge en upplevelse redan innan den serveras på bordet.

  JA
  Anders Karlsson
  Kristdemokraterna
 7. I det förslag om ett nytt centralkök o Flens kommun som vi socialdemokrater har ställt oss bakom så kan vi inte lova att maten kommer att tillagas på plats ute på våra äldreboenden.
  Däremot så strävar vi genom att ha ställt oss bakom förslaget om ett centralkök i Flens kommun, öka andelen mat som tillagas från grunden i kommunal regi. Vi hoppas genom detta att måltiden ska bidra till god livskvalitet.

  NEJ
  Peter Munter
  Ledamot i Barn- utbildning och kulturnämnden
 8. Vi står bakom beslutet om ett nytt centralkök som ger möjlighet att laga mat av hög kvalitet där en större andel lagas från grunden. När maten värms upp på plats kommer doften att spridas på äldreboendet. Med skickliga kockar i centralköket kan vi erbjuda riktigt bra måltidsupplevelser samtidigt som vi minskar matsvinnet, en viktig fråga för både miljön och ekonomin.

  JA
  Greta Suvén
  Ordförande