Kan du lova att låta Bettna få vara en egen kommun igen tillsammans med Björkvik, Vrena, Vadsbro och Husby-Oppunda?

 1. Vi vill arbeta för att hela kommunen ska leva i befintlig form. Flens kommun har har många fina orter där dess särprägel är en stolthet och styrka för kommunen.

  NEJ
  Emma Dahlin
  Gruppledare/Oppositionsråd
 2. Tack för din fråga!
  Nej, vi har inga planer på det .

  NEJ
  Christine Hallinder
  Ordförande
 3. Vi har inga sådana förslag eller planer.

  NEJ
  Rose-Marie Fältskog
  Kandidat till kommunfullmäktige
 4. Vi i Centerpartiet tror på att beslut ska tas så nära de som berörs som möjligt. Men vi tror inte att det är en bra ide att börja skapa nya kommungränser och mindre kommuner. Däremot tror vi på att jobba mer med orts- och landsbygdsutveckling för att skapa utveckling i alla delar av kommunen. Vi tror också på att samarbeta med andra kommuner så vi kan skapa bäst möjliga förutsättningar för att leva, verka och bo runt om i kommunen.

  NEJ
  Karina Krogh
  Gruppledare Centerpartiet i Flen