Kan du lova att jobba för en tågstation i Sparreholm?

 1. På lång sikt är det kanske möjligt men just nu har vi inte det som en prioriterad fråga. När de nya regionaltågen börjar gå 2019 vill ta upp frågan om de kan stanna på fler ställen.

  NEJ
  Kaj Johansson
  Ordförande
 2. Hela kommunen är i behov av bättre kommunikationer. För att förbättra och öka kommunikationerna behövs bra relationer och samtal med de övriga myndigheter som arbetar med frågan.
  Man har tidigare utrett frågan om tågstation i Sparreholm men har tyvärr inte hittat några lösningar på de hinder som också framkommit. Arbetet fortsätter dock då behovet och önskemålen fortsatt finns.

  JA
  Emma Dahlin
  Gruppledare/Oppositionsråd
 3. Att utveckla kommunikationerna i hela Flens kommun är mycket viktigt för vår fortsatta tillväxt.
  Därför drev vi på att få med frågan om att utreda möjligheten för tågstopp i Sparreholm, när kommunen i november 2017 svarade på förslaget till nationell plan för utveckling av transportsystemet 2018-2029. Sen är det en prioriteringsfråga på nationellt nivå, men vi kommer fortsätta lyfta frågan i alla lämpliga sammanhang.

  JA
  Karina Krogh
  Gruppledare
 4. Självklart ska vi fortsätta jobba med frågan. Vid senaste utredningen fann man ingen samhällsekonomisk nytta, då de var för få som antogs åka tåg från Sparreholm. Men då Sparreholm är en utvecklingsbar ort finns förutsättningar att ompröva beslutet och då förhoppningsvis även ta med miljönyttan.

  JA
  Berit Hyllbrant
  Gruppledare
 5. Ja vi skulle gärna se att tågen stannar i Sparreholm. Hela kommunen är beroende av bra kommunikationer och vi arbetar kontinuerligt med detta och hoppas att vi får gehör för tågstopp i Sparreholm framöver.

  JA
  Anders Karlsson
  Kristdemokraterna
 6. Tack för din fråga!
  Detta tycker vi är viktigt för kommunens utveckling.
  Så detta kommer vi att jobba för på sikt.

  JA
  Christine Hallinder
  Ordförande
 7. Det är ett mål på lång sikt men det lär inte kunna uppfyllas under den närmaste mandatperioden. Miljöpartiet vill på riksnivå satsa rejält på upprustning och utbyggnad av järnvägen och tillsammans med regionens satsning på nya tåg tar vi oss ett steg närmare stopp på fler stationer.

  JA
  Greta Suvén
  Ordförande