Kan du lova att jobba för bättre kommunikationer?

 1. Vänsterpartiet har jobbat för detta länge & det tänker vi fortsätta göra. Det behövs fler anslutningar inte minst på kvällar & helger. I många kommuner har man gjort busstrafiken avgiftsfri & vi har flera gånger föreslagit att vi ska göra det i Flen också.

  JA
  Kaj Johansson
  Ordförande
 2. Bättre kommunikationer är en förutsättning för Flens kommun, som pendlarkommun behöver de kollektivtrafik alternativ som finns utökas. Vi är en landsbygdskommun med många pendlare, vilket kräver att pendlingsmöjligheterna också fungerar. Att utveckla tåg- och busstrafiken för att underlätta för just pendling är ett led i en välfungerande arbetslinje. Alla trafikslag behövs för att hela Sverige ska fungera. Självklart ska vi jobba vidare med den här viktiga frågan!

  JA
  Emma Dahlin
  Gruppledare/Oppositionsråd
 3. Kommunikationerna är mycket viktiga för kommunens fortsatta tillväxt. Utvecklingen av kommunikationerna går över både kommun- och länsgränser. Eftersom Flens kommun är en relativt liten aktör behöver vi samarbeta med andra kommuner i denna fråga. Vi kan lova att driva på samarbetet med Katrineholm, Strängnäs och Enköping i frågan om utveckling av väg 55. Vi kan lova att driva på samarbetet med Vingåker, Katrineholm och Gnesta i frågan om tågtrafiken till Stockholm.

  JA
  Karina Krogh
  Gruppledare
 4. Kommunikationerna är helt avgörande för Flens utveckling. Vi har föreslagit att skolbarn och pensionärer ska få åka gratis
  (avgiftsfritt) på våra bussar. Byabussar och anropsstyrd trafik måste kunna förverkligas i vår kommun.

  JA
  Berit Hyllbrant
  Gruppledare
 5. Kommunikationerna inom och utom kommunen är otroligt viktiga för kommunens framtid och det ligger i allas intresse att de ska vara så goda som möjligt. En kontinuerlig dialog sker för förbättring och utveckling.

  JA
  Anders Karlsson
  Kristdemokraterna
 6. Tack för din fråga!
  Självklart!
  Vi kommer t.e.x att jobba för tätare turer samt rimliga priser.

  JA
  Christine Hallinder
  Ordförande
 7. Väl fungerande kollektivtrafik är en av Miljöpartiets högprioriterade frågor. Vi driver frågan om täta förbindelser med bussar och tåg både inom kommunen och med omkringliggande orter. Det gör vi kommunalt och regionalt och det är på den regionala nivån besluten tas. Kommunikation sker ju också digitalt och där ska hela kommunen erbjudas bredband, snarast.

  JA
  Greta Suvén
  Ordförande