Kan du lova att inte bara elever i kommunala skolor utan även elever i friskolor kommer att få rätt till kommunal skolskjuts till och från skolan?

 1. Tack för din fråga!
  Självklart skall alla elever behandlas lika inom kommunen!

  JA
  Christine Hallinder
  Ordförande
 2. Liberalerna anser att alla barn och ungdomar i Flens kommun ska få fria busskort inom kommunen. Det fria skolvalet ska vara på riktigt och gälla alla elever.
  Plånboken ska inte avgöra vilken skola barnen ska gå på. Alla har inte råd eller möjlighet att bekosta eller skjutsa sina barn. Fria busskort kommer att hjälpa bryta den segregering som finns idag i kommunen.

  JA
  Oxana Erixon
  Ordförande Liberalerna Flen
 3. Vi vill följa det regelverk som finns. Att beräkna en exakt rättvis kostnad är svårt. Det kan t ex skilja på hyreskostnader eller andra kostnader som gör att vissa skolor är billigare eller dyrare att driva än andra.

  Vi är skeptiska till de fria skolvalet. Alla skolor ska vara så bra att den närmaste skolan bör vara det naturliga valet.

  NEJ
  Kaj Johansson
  Ordförande
 4. Skolskjuts bygger på individuella beslut för varje ansökan om skolskjuts, oavsett om eleven går på en kommunal skola eller en fristående skola. Därför kan vi inte lova skolskjuts åt alla rakt av. Alla elever som går i kommunal skola har inte heller rätt till skolskjuts. Eftersom en betydande del av skolkjutsen i en landsbygdskommun som Flen behöver göras med taxi, skulle inte ens busskort till alla elever täcka behovet av skolskjuts.

  NEJ
  Roger Tiefensee
  Ordförande Barn-, utbildnings- och kulturnämnden
 5. Vi har i dagsläge inte för avsikt att ändra på nuvarande skolskjutsreglemente i Flens kommun

  NEJ
  Peter Munter
  Ledamot Barn- utbildning- och kulturnämnden
 6. I Flens kommun finns ett skolskjutsreglemente som hanterar elevers rätt till skolskjuts. Varje beslut är ett individuellt beslut, oavsett om eleven går på en friskola eller en kommunal skola. Vi Moderater går dock till val på att vi vill utreda aktivt skolval för alla elever i Flens kommun, det vill säga att alla aktivt/obligatorisk ska välja skola oavsett om man vill gå i kommunal skola eller friskola. I samband med detta kommer man också behöva se över reglerna för skolskjuts.

  NEJ
  Emma Dahlin
  Gruppledare/Oppositionsråd
 7. Vi är FÖR att alla elever bosatta i vår kommun, oavsett vilken skola du går i, ska ha rätt till ett busskort. Då kan eleverna ta sig till skolan på ett säkert och enkelt sätt. Val av skola ska inte styra om du får busskort eller inte.
  Klass 1-3 är det taxi som gäller i första hand, i alla fall på landsbygden. Från 4:an och uppåt bör buss prioriteras.
  Vi har i Tätorten en “stadsbuss” som i detta få kan nyttjas av skolbarnen som bor i tätorten. Taxi finns för dem ute på landsbygden.

  JA
  Anders Karlsson
  Kandidat Kristdemokraterna Kommunvalet
 8. Varje ansökan om skolskjuts bedöms enskilt oavsett om eleven går i kommunal skola eller friskola, och vår uppfattning är att skolskjutsreglementet fungerar bra idag.

  NEJ
  Cecilia Friis
  Gruppledare