Kan du lova att hjälpa nyanlända in i samhället och vad tänker ni göra för dem?

 1. Att kunna det svenska språket är grundläggande för att kunna integreras i det svenska samhället. Vi vill därför att de som kommer till Sverige (helst) från första dagen går in i ett asylprogram där SFI-studier i svenska påbörjas. Från början ska också överföringen av våra grundvärderingar påbörjas i form av samhällsorientering. Vi har fler förslag men det här är det första steget till en lyckad integration.

  JA
  Anders Karlsson
  Kristdemokraterna
 2. Hej Jill, ja det kan vi lova!
  Som vi ser det finns det tre viktiga nycklar till att komma in i svenska samhället; språk, jobb och social nätverk. Därför vi vill fortsätta med den satsning på SFI vi har gjort under denna mandatperiod (med yrkessvenska, distans SFI och praktik).
  Vi vill också satsa på mer samarbete med näringslivet för att skapa fler jobbtillfällen, och vi vill satsa på föreningslivet, genom att ta fram ett handlingsprogram tillsammans med föreningarna.

  JA
  Karina Krogh
  Gruppledare Centerpartiet i Flen
 3. Den viktigaste frågan är egenförsörjning & en lön som går att leva på. Har man arbetskamrater är det också lättare att bli en del av samhället. Vi vill inte medverka till särlösningar & lönedumpning för vissa grupper. Det leder inte till fler jobb – utan till fattigdom & segregation. Det är viktigt att svenskundervisningen fungerar på ett bra sätt. Kultur & föreningsliv är en viktig väg till integration. Därför vill vi satsa på avgiftsfri kulturskola & stärka föreningslivet.

  JA
  Rose-Marie Fältskog
  Kandidat till kommunfullmäktige
 4. Vi vill se en integration som bygger på att möta människor med tydliga krav och förväntningar om att etablera sig och komma i egen försörjning. Att lära sig svenska är avgörande för att integrationen ska bli så bra som möjligt. Vi vill bland annat öka antalet SFI-timmar, införa inträdesjobb för att sänka tröskeln in på arbetsmarknaden och naturliga mötesplatser.

  JA
  Emma Dahlin
  Gruppledare/Oppositionsråd
 5. Liberaler utgår från allas möjligheter och eget ansvar. De som får samhällets ekonomiska stöd måste snabbt lära sig svenska och ta ett jobb. Vi vill införa inträdesjobb med lite lägre lön och enklare regler. Liberalerna föreslår även obligatorisk språkförskola för Barn till nyanlända från tre år. Språket är nyckel till integrationen. Språket kommer lättare när man har arbete. Som invandrare själv kan jag bekräfta detta med min personlig resa.

  JA
  Oxana Erixon
  Ordförande Liberalerna Flen
 6. Ja, kommunen skall naturligtvis arbeta med såväl språkinsatser som att ha ett nära samarbete med arbetsförmedlingen för att ge nyanlända så goda förutsättningar att starta sitt liv i Sverige så bra som möjligt.

  JA
  Anders Berglöv
  Kommunalråd
 7. Tack för din fråga!
  Vi vill införa Förberedelseskola som ser till att inga elever kommer in i det svenska skolsystemet utan att vara förberedda språkligt, ämnesmässigt och socialt. Detta gör att känslan av att lyckas och vara en del av samhället ökar radikalt.

  JA
  Christine Hallinder
  Ordförande
 8. Integration är hela samhällets ansvar. Vi vill stärka samverkan med civilsamhället, framför allt med de nyanlända själva och införa medborgarkontor i kommunen. Vi vill förbättra utbildningsutbudet och underlätta att arbeta och studera samtidigt eller resa kollektivt till arbetet. Utbildning är viktigt men att likställa arbete med integration gör att vi riskerar att glömma bort pensionärer, studerande, och inte minst barns rättigheter. Kvinnor i etableringen behöver få lika mycket stöd som män.

  JA
  Greta Suvén
  Ordförande