Kan du lova att Flens kommun får fler cykelbanor, inte bara i centralorten. Vi i kringorterna har ingenstans att cykla på ett säkert sätt.

 1. Vi socialdemokrater anser att vi behöver bygga flera cykelbanor mellan orterna. Man måste kunna pendla med cykel.
  Det finns ett ännu större behov nu när el-cykeln gör det mer möjligt att cykla längre sträckor på ett behagligt sätt.

  JA
  Jonas Thyrén
  Ledamot i Kommunstyrelsen
 2. Vi kommer att jobba för fler säkra gång och cykelvägar. Dels behöver vi ha det mellan tätorterna i kommunen, men ännu viktigare är att det finns bra cykelvägar inom de olika orterna, inte minst mellan bostadsområden, skolor, arbetsplatser och affärer.
  En annan viktig sak är att det ska finnas möjlighet att ta med cykeln på bussar och tåg, så att man kan ta sig till och från stationen i den stad man kommer till.

  JA
  Kaj Johansson
  Ordförande
 3. Tack för din fråga!
  Vi anser att det bör finnas säkra gång/cykelbanor i hela kommunen, så detta kommer vi att jobba för.

  JA
  Christine Hallinder
  Ordförande
 4. Cykelbanor är viktiga både ur arbetspendling- och friskvårdsperspektiv. Med rätt förutsättningar kommer cykelbanorna också få större betydelse för dagliga resor. Genom att göra cykelbanorna fler och säkrare kommer viljan att cykla också öka. Vi vill att fler människor ska ha möjligheten att välja cykeln i vardagen för det behövs insatser på flera plan. Vi Moderater har lagt i budget att se över möjligheterna till cykelbana, till att börja med, mellan Flen – Mellösa.

  JA
  Emma Dahlin
  Gruppledare/Oppositionsråd
 5. Vi i Centerpartiet vill satsa på utveckla fler cykelvägarna mellan orterna, och vill i första hand prioritera sådana sträckor mellan orterna som kan bidra till en ökat trafiksäkerhet för barn och ungdomar.

  JA
  Karina Krogh
  Gruppledare Centerpartiet i Flen
 6. Cykelbanor är bra ur många perspektiv och det behövs fler i hela kommunen. i anser att det behövs cykelbanor inom orterna men även mellan dessa så att det är möjligt att cykla på ett säkert sätt.

  JA
  Anders Karlsson
  Kandidat Kristdemokraterna Kommunvalet
 7. Det borde vara konstigt att inte lova detta.
  Med tanke på miljö så är det prio ett.
  Med tanke på kommunikationerna så är det prio ett.
  Med tanke på hälsa så är det prio ett.
  Med tanke på landsbygdens utveckling så är det prio ett.
  Med tanke på turism så är det prio ett.
  Listan kan vara lång…

  JA
  OXANA ERIXON
  Ordförande Liberalerna Flen
 8. Bra cykelbanor mellan och inom orterna är något vi prioriterar mycket högt. Vi behöver öka utbyggnadstakten och göra cykling bekvämt och säkert, särskilt nu när elcyklarna gör att ännu fler vill cykla. Cykling är bra för folkhälsan och klimatet och dessutom är cyklar yteffektiva fordon, så vi behöver också komplettera med säkra cykelparkeringar. Med bra cykelbanor kan vi också locka fler turister.

  JA
  Greta Suvén
  Ordförande