Kan du lova att det ska finnas fler aktiviteter för små barn och deras föräldrar? Alla barn går inte i förskola men de verkar bortglömda av kommunen.

 1. En viktig poäng i frågan.
  Själklart ska det finnas lekparker /aktivitetsplan mm på samtliga orter i kommunen.
  Vi liberaler tycker dock att det borde finnas en dialog mellan invånarna och beslutsfattarna i kommunen för att planera och genomföra detta arbete på bästa sätt. Man brukar veta bättre vad exakt som saknas just på egen hemort.
  Politiker ska inte bestämma över invånarna. Man ska lyssna och tar till sig människor idéer och förslag.

  JA
  Oxana Erixon
  Ordförande Liberalerna Flen
 2. En familjecentral ska byggas i Flen, tyvärr har det tagit tid. Där kan föräldrar med små barn mötas, barnen kan leka i öppen förskola, förskolelärare finns på plats som föräldrar kan få råd av & diskutera med socialsekreterare om behov finns, men framför allt träffa andra föräldrar. I anslutning finns barna- och mödravård & plats för möten lek och samtal.
  Föräldrar som är arbetssökande lämna sina barn på förskola 20 timmar/ vecka.
  Vänsterpartiet i Flen har arbetat för båda dessa verksamheter.

  JA
  Inger Andersson
  Gruppledare
 3. För att skapa fler aktiviteter i kommunen för alla våra medborgare krävs det ett gott samarbete med civilsamhället och föreningslivet. Detta samarbete kan definitivt utvecklas i dagsläget. Vi Moderater har dels ställt oss bakom den familjecentral som planeras i kommunen, en mötes- och samlingsplats för föräldrar med deras barn. Vi har också utifrån dialog med medborgare lagt förslag om att skapa en ny stor lekplats i Flen.

  JA
  Emma Dahlin
  Gruppledare/Oppositionsråd
 4. Nej och Ja, vi kan inte lova mer verksamhet än den verksamhet föräldrar har tillgång till inom ramen för kommunens barnomsorg som är idag 20 timmar i veckan MEN vi har snart en familjecentral som kan komma att bli en träffpunkt.

  NEJ
  Anders Berglöv
  Kommunalråd