Kan du lova att det blir fler bussturer mellan Malmköping och Strängnäs under vardagar?

 1. Ja, under förutsättning att resandet ökar. Idag finns det cirka 17 turer/dag den sträckan vilket är ganska generöst. En utökad turtäthet måste hänga ihop med att fler reser.

  JA
  Magnus Leivik
  Gruppledare
 2. Vi kan lova fler bussturer mellan Strängnäs och Malmköping om underlaget för det är tillräckligt.

  JA
  Anders Karlsson
  Kristdemokraterna
 3. Nej vi kan inte lova att det kommer fler bussturer mellan Malmköping och Strängnäs, eftersom det är regionen som ansvarar för den frågan. Men Flens kommun har bett Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet (som kommer ingå i regionen per 1 januari 2019) göra en beräkning på vad det skulle kosta att införa en stombusstrafik mellan Flen och Strängnäs och vi kan lova att vi kommer fortsätta driva den frågan.

  NEJ
  Karina Krogh
  Gruppledare för Centerpartiet i Flen
 4. ABSOLUT!
  De flesta busslinjer från Malmköping till Strängnäs går genom Eskilstuna som tar det dubbla tid.
  Det finns alldeles för få direktlinjer mellan Malmköping och Strängnäs som självklart begränsar kraftigt pendlings möjligheter för invånarna som bor på den sträcka (tex i Dunker).
  Frågor om kommunikationer mellan olika orter är återkommande på ett eller annat sätt. Detta visar tydligt att behovet och intresse för förbättring är stor.

  JA
  Oxana Erixon
  Ordförande Liberalerna Flen
 5. Nej, dessa frågor hanteras av Sörmlands kollektivtrafikmyndighet. Dock kommer vi att driva frågan om en förbättrad busstrafik till Strängnäs från kommunens sida.

  NEJ
  Anders Berglöv
  Kommunalråd
 6. Utökad & förbättrad kollektivtrafik är viktiga frågor för oss. Vi arbetar ihärdigt med att försöka påverka så att fler kan välja kollektivtrafik. Men vi kan inte lova specifikt fler bussturer mellan Malmköping & Strängnäs. Däremot kan vi lova att vi fortsatt kommer att driva en politik med syfte att förbättra kollektivtrafiken.

  NEJ
  Rose-Marie Fältskog
  Kandidat till kommunfullmäktige
 7. Tack för din fråga!
  Tyvärr kan vi inte lova det eftersom det är Sörmlands kollektivtrafikmyndighet som styr detta.
  Men vi kommer självklart jobba för att få till fler turer denna sträcka.
  Då vi anser att kollektivtrafiken är viktig för kommunen.

  NEJ
  Christine Hallinder
  Ordförande
 8. Kollektivtrafiken är en av våra högst prioriterade frågor och Miljöpartiet driver den i både kommunen och regionen. Beslut tas regionalt. Vi lovar att undersöka nogrannt om det kan finnas underlag för att starta fler turer.

  NEJ
  Greta Suvén
  Ordförande