Kan du lova att bygga ett servicehus, där äldre får bo även innan de är så sjuka att de inte har någon glädje av umgänge?

 1. Om det specifikt är ett servicehus som du menar, kan vi inte lova det.
  Men vi kan lova att vi vill jobba för att det ska byggas fler trygghetsboende runt om i kommunen i tillägg till de två äldreboende som ska byggas.

  JA
  Karina Krogh
  Gruppledare Centerpartiet i Flen
 2. Det finns ett stort behov av trygghetsboende med gemensamhetslokaler & lokaler där också hemtjänstpersonal finns stationerad.

  JA
  Inger Andersson
  Gruppledare
 3. Det behövs flera olika typer av mellanboenden för äldre. Vi tycker det är viktigt att uppmuntra alternativa driftsformer inom äldreomsorgen. Valfrihet och individens rätt att bestämma själv är viktigt för alla, så också dom äldre. Vi vill stärka äldres rätt till ett värdigt liv bland annat genom att arbeta för att minska ensamheten hos äldre.

  NEJ
  Emma Dahlin
  Gruppledare/Oppositionsråd
 4. Liberalerna har under hela mandatperioden påtalat bristen på bostäder, alla kategorier. Dagens servicehus/särskilda boenden har blivit omvårdnadsboenden för dementa personer, vilket ju inte var meningen. All typ av boende för äldre välkomnas och behöver inte byggas i kommunal regi.

  JA
  Berit Hyllbrant
  Gruppledare
 5. Det råder brist på särskilda boende i Sverige, vilket innebär att kommunerna tvingas göra allt tuffare biståndsbedömningar och många äldre leva i otrygghet och ofrivillig ensamhet. För att öka byggtakten av äldreboende vill vi införa en äldreboendemiljard för kommuner som lyckas anvisa platser inom tre månader. Det kommer då att byggas fler trygghetsboenden och äldreboenden i Flen och även i andra kommuner.

  JA
  Anders Karlsson
  Kristdemokraterna
 6. Tack för din fråga!
  För oss är det självklart att det finns trygghetsboenden i alla kommundelar.

  JA
  Christine Hallinder
  Ordförande
 7. Vi socialdemokrater kommer att verka för att det byggs trygga boenden i centrala lägen i våra större orter i kommunen med möjlighet till gemenskap, aktiviteter och god mat, samt att vi fullföljer planerna med upp till 120 platser på särskilt boende.

  JA
  Daniel Ljungkvist
  Ordförande i Socialnämnden
 8. Vi driver frågan om att bygga fler attraktiva seniorlägenheter som erbjuder ett bra boende. Vi vill också att den som fyllt 85 år själv ska få bestämma när det är dags att flytta till särskilt boende.

  JA
  Greta Suvén
  Ordförande