Kan du lova att arbeta för att ett kulturhus organiseras tillsammans med föreningar, kulturföretag och enskilda i Flen?

 1. Kultur är till för alla så därför vill vi etablera ett kulturhus i Flens kommun där många kulturyttringar ska få plats & där samarbeten & gemenskap främjas.

  JA
  Rose-Marie Fältskog
  Kandidat till kommunfullmäktige
 2. Vi är för ett Kulturhus i Flens Kommun men i vilken form måste vi se över. Det finns olika utformningar runt om i Sverige och vad som passar i Flen vet vi i dagsläget inte. Kulturen är så otroligt viktig för väldigt många människor och ger glädje, livskvalitet och gemenskap. Det är en viktig del av vårt samhälle och vi vill främja kulturen så mycket som möjligt.

  JA
  Anders Karlsson
  Kandidat Kristdemokraterna Kommunvalet
 3. Ja, vi lovar att arbetar för att få ett kulturhus i Flen. Kulturen är viktig och vi i Miljöpartiet är övertygade om att det behövs många olika typer av mötesplatser och vi har drivit frågan om ett kulturhus en längre tid. I Flens kulturplan är ett av de prioriterade områdena “Tillgängliggöra mötesplatser och möten för och med kultur”. Den kulturplanen vill vi verkställa.

  JA
  Cecilia Friis
  Gruppledare
 4. Vi liberaler röstade för att Skjortan i Flen skulle bli ett nytt, fint Allaktivitetshus där alla föreningar skulle rymmas under samma tak. Men tyvärr blev det inte så, där finns idag skolverksamhet, vilket det inte alls var tänkt som. Vi har också föreslagit att “Rosa banken” i Flen ska bli en kulturell mötesplats.

  JA
  Berit Hyllbrant
  Gruppledare
 5. Tack för din fråga!
  Vi ser att det behövs en samlingspunkt för kulturverksamheten i kommunen, i vilken form som är bäst vet vi dock inte än.

  JA
  Christine Hallinder
  Ordförande
 6. Ett starkt samhälle byggs av flera delar. Civilsamhället och föreningsliv är avgörande, inte minst i arbetet för att bryta utanförskap, förbättra integrationen och bidra till ett samhälle som håller ihop. För oss är det viktigt att underlätta arbetet för det civila samhällets organisationer att bedriva verksamhet, utvecklas och bidra till välfärd och social sammanhållning. Föreningslivets självständighet behöver stärkas och värnas. Enligt beslutad Kulturplan ska behovet av ett kulturhus utredas.

  JA
  Emma Dahlin
  Gruppledare/Oppositionsråd
 7. Vi inom socialdemokraterna är positiva till ett kulturhus men vi vill att frågan utreds om placering och utformning.

  JA
  Peter Munter
  Ledamot Barn- utbildning och kulturnämnden
 8. Att tillgängliggöra mötesplatser och möten för och med kultur är en av kulturplanens prioriteringar. I kulturplanens inriktningsmål sägs att behovet av mötesplatser i centralorten Flen ska utredas och åtgärdas, men också att ett antal angelägna mötesplatser för kultur runtom i kommunen ska förstärkas och få ökad tillgänglighet. För Centerpartiet är det viktigt att utveckla hela kommunen och därför lovar vi jobba både för ett kulturhus och för mötesplatser för kultur runt om i kommunen.

  JA
  Roger Tiefensee
  Ordförande Barn-, utbildnings- och kulturnämnden