Kan du lova att arbeta för att alla barn integreras i det svenska samhället redan från förskolan?

 1. Förskolans betydelse för barnens utveckling är centralt. Den fyller en särskild roll för de barn som inte talar svenska.

  I många fall förskoleverksamhet är ett enda ställe där barn till nyanlända har tillgång till svenska språket. Därför tycker vi liberaler att etnisk inriktning på förskolor snarare segregerar än integrerar.

  Liberalerna vill införa obligatorisk förskola för alla barn till nyanlända från 3år samt inrätta en nationell förskoleinspektion för att ha bättre tillsyn över förskolan

  JA
  Oxana Erixon
  Ordförande Liberalerna Flen
 2. Tack för din fråga!
  Vi vill införa obligatoriskt förskola för barn som har fyllt tre år,som har föräldrar som är utrikes födda.
  På förskolan får barnen lära sig svenska samt svensk kultur och regler.
  Det är av stor vikt att barn integreras i samhället så tidigt som möjligt, för att inte hamna i utanförskap.

  JA
  Christine Hallinder
  Ordförande
 3. Det behöver skapas en mix av barn till utlandsfödda och svensktalande barn t.ex. genom att bygga större förskolor med barn från olika områden. Barn behöver tillgång till sitt modersmål (om det inte är svenska) och bra undervisning i svenska. Personaltätheten på förskolan behöver bli högre och det behöver bli mindre barngrupper så att förskollärare och förskolepersonal har större möjlighet att kunna se varje barns behov och ge stöd efter det.

  JA
  Inger Andersson
  Gruppledare
 4. För Moderaterna är förskolan en unika kombination av lek och lärande och en del av den moderna kunskapsskolan. Förskolan har stor betydelse för barns chanser att lyckas senare i livet och en viktig utgångspunkt för oss är att förskolan ska vara mer än bara barnomsorg. Dagens förskola bör ha höga ambitioner för att ge barnen pedagogisk utveckling och en bra kunskapsmässig grund att stå på inför skolstarten.

  JA
  Emma Dahlin
  Gruppledare/Oppositionsråd