Kan du lova att anställa vårdbiträden för att avlasta undersköterskorna inom äldreomsorg och hemtjänst?

 1. Vi i Centerpartiet kan lova att jobba för att skapa bra arbetsvillkor för all personal inom äldreomsorgen, men därmed inte sagt att anställa fler vårdbiträden är den enda lösningen.
  Vi tror t.ex. att arbetet med att göra fler anställningar inom äldreomsorgen till heltidstjänster kan bidra till en bättre arbetsmiljö, eftersom det skapar mer stabilitet i arbetsgrupper och ledar till mer kontinuitet i omsorgen för de äldre.

  NEJ
  Karina Krogh
  Gruppledare
 2. Det finns ett stort behov & det finns gott om arbetssökande.

  JA
  Inger Andersson
  Gruppledare
 3. En översyn behöver göras inom äldreomsorgen för att ta reda på hur våra medarbetare inom den kommunala äldreomsorgen kan få avlastning från olika typer av arbetsuppgifter. Exempelvis kan städ och tvätt utföras av annan än vård- och omsorgspersonal. Det behövs också flera karriärvägar inom äldreomsorgen samt flera arbetsgivare att välja bland.

  JA
  Emma Dahlin
  Gru
 4. Fler “händer” behövs inom äldreomsorgen, därför bör vårdbiträden vara till stor nytta inom hemtjänsten. Självfallet ska det vara heltidsjobb så man kan försörja sig på sin anställning. Det är viktigt att all personal kan svenska språket så man kan samtala/förstå varandra. Behovet av personal inom äldreomsorgen kommer att vara stort framöver.

  JA
  Berit Hyllbrant
  Gruppledare
 5. Vi behöver avlasta hemtjänsten och äldreomsorgen på olika sätt. Deltidstjänster bör omvandlas till heltidstjänster för de som vill. Vi behöver även anställa vårdbiträden då behovet inom äldreomsorgen är stort.

  JA
  Anders Karlsson
  Kristdemokraterna
 6. Tack för din fråga!
  Då situationen inom vården idag är otroligt ansträngd, så behöver dagens vårdpersonal avlastning .
  Vårdbiträden ser vi som en viktig del i att lätta på arbetsbördan, så detta kommer vi att jobba för.

  JA
  Christine Hallinder
  Ordförande
 7. Vi har börjat med att införa serviceteam i kommunen där vi anställer vårdbiträden och om det blir lyckad satsning så ser vi socialdemokrater inget hinder att den satsningen kan få bli permanent.

  JA
  Daniel Ljungkvist
  Ordförande i Socialnämnden
 8. Genom att lyfta bort arbetsuppgifter som inte kräver yrkeslegitimation från undersköterskorna kan vi använda kompetenserna på ett mer effektivt sätt. Servicepersonal, t ex vårdbiträden, kan sköta dessa uppgifter.

  JA
  Greta Suvén
  Ordförande