Kan du lova att alla elever ska få en trygg och säker väg/resa till skolan?

 1. Liberalerna har föreslagit att alla skolbarn ska ha gratis (avgiftsfria) bussresor. I de fall man inte kan nyttja den “vanliga” bussen ska det finnas byabussar för skolbarnen. Dessutom har vi motionerat om att alla busshållplatser ska ha belysning, så att barnen känner sig trygga och syns ordentligt.

  JA
  Berit Hyllbrant
  Gruppledare
 2. Det här är en viktig fråga för oss. Vi ska arbeta för säkra gång- och cykelvägar till skolan, ha “skoltrafikpoliser” på farliga platser och verka för att föräldrar bör skjutsa barn i mindre utsträckning efter som det i sig har visat sig utgöra en trafikfara för barn på väg till & från skolan.

  JA
  Inger Andersson
  Gruppledare
 3. Tack för din fråga!
  För oss är detta självklart.Alla ska ha en trygg och säker väg till skolan!

  JA
  Christine Hallinder
  Ordförande
 4. Vi lovar att alla barn ska ha en trygg och säker gångväg eller skolskjuts till och från skolan.

  JA
  Anders Karlsson
  Kristdemokraterna
 5. För Centerpartiet är det självklart att alla elever ska ha en trygg och säker väg/resa till skolan. Det gäller både dem som har skolskjuts och dem som tar sig till skolan med cykel eller till fots. I det pågående arbetet med en ny översiktsplan lyfts särskilt betydelsen av att planera för säkra gång-och cykelvägar så att elever kan ta sig mellan skolan och bostaden på ett enkelt sätt. Rätten till skolskjuts ska bygga på avståndskriterier, men också på att elever ska ha en trafiksäker skolväg.

  JA
  Roger Tiefensee
  Ordförande Barn-, utbildnings- och kulturnämnden
 6. Trygga skolvägar ska prioriteras och utvecklas. Det berör både vägen till och från skolan men också på områden vid skolorna där av- och påstigning sker. Trafiksäkerheten i hela kommunen behöver starkt förbättras.

  JA
  Emma Dahlin
  Gruppledare/Oppositionsråd
 7. Vi socialdemokrater ser det som självklart att alla barn ska kunna känna sig trygga i sin resa till och från skolan, i den mån som vi har möjlighet att påverka det.

  JA
  Peter Munter
  Ledamot Barn- utbildning och kulturnämnden
 8. Ja, det är en viktig fråga för oss. Vi vill se över samtliga gång och cykelvägar i närheten av våra skolor för att säkerställa tryggheten på barnens skolvägar.

  JA
  Cecilia Friis
  Gruppledare