Kan du lova mer insatser för att få människor i arbete?

 1. Centerpartiet har en uppsättning kraftfulla åtgärder för att få nya svenskar att komma i arbete snabbt. Under förutsättning att vi får ett stort politiskt inflytande är jag övertygad att flera människor skulle komma i arbete.

  JA
  Arne Jonsson
  Gruppledare
 2. Tack för din fråga! Absolut. Liberalerna föreslår till exempel fler assistenttjänster inom välfärden, primärt inom förskola, skola och äldreomsorgen. Vi har personal som sliter alldeles för hårt och som behöver avlastning. Ett akut exempel är förskollärare som har alldeles för mycket kringuppgifter så att de inte hinner fokusera på barnen. Sedan utöver kommunens jobb så handlar det också om att skapa bra förutsättningar för fler jobb inom privata företag.

  JA
  Stefan Krstic
  Toppkandidat till kommunen
 3. JA! Behövs insatser när det gäller både arbetsgivare och de som är arbetslösa. Riksdagen måste besluta om att underlätta för företag med färre regler så att fler har möjlighet att öppna och driva företag. Så att företagarna “vågar” anställa. Men vi i kommunen och arbetsförmedlingen måste vara med och se varje individ och “klä på” dom utbildning så att de kan komma ut i arbete. Det behövs också fler yrkesutbildningsplatser och lärlingsjobb då vi vet att de som går där kommer direkt ut i arbete.

  JA
  Lotta Jonsson
  Gruppledare Kristdemokraterna Eskilstuna
 4. Vi vill att alla som är arbetslösa ska erbjudas validering och eller utbildning för att kunna bli anställningsbara, samtidigt som individen ska vara skyldig att utbilda sig om så behövs. För att pressa tillbaka arbetslösheten ytterligare kommer det att krävas mer utbildningsinsatser, mer språkundervisning, bättre och snabbare validering av tidigare yrkeserfarenheter och utbildning. Grund, yrkes och akademisk utbildning ska vara anpassad efter arbetsmarknadensbehov.

  JA
  Daniel Alexandersson
  Politisk sekreterare
 5. Hej,

  tack för din fråga. Jag kan svara ja på den frågan eftersom vi i våra budgetar för Eskilstuna lagt in satsningar på förkortad arbetstid i bl a äldreomsorgen och förskolan som innebär att vi rekryterar fler som jobbar. Vi har också förslag på hur vi ska få ett grönt, framgångsrikt näringsliv genom att leda arbetet med en klimatomställning och därmed skapa nya arbetstillfällen.

  JA
  Marielle Lahti
  Gruppledare
 6. Ja, vi moderater strävar alltid efter att alla som kan jobba ska jobba. Därför vill vi bland annat införa bidragstak så att det faktiskt lönar sig att jobba. Det krävs också lägre trösklar för att fler ska kunna komma in på arbetsmarknaden. Det är också viktigt att Eskilstuna är en attraktiv stad att bedriva och etablera företag i.

  JA
  Marie Ekström
  Politisk sekreterare (M)
 7. I vårt budgetförslag har vi flertalet satsningar på att få fler människor att gå från bidrag till jobb. Med skräddarsydda insatser och utbildade anpassade efter arbetsmarknadens behov ger vi fler chansen att kunna få ett jobb med egen försörjning.

  JA
  Kim Fredriksson
  Oppositionsråd (SD)
 8. Vänsterpartiet ser arbete som en rättighet. Varje människa som får ett arbete eller en sysselsättning är en vinst både för individen och för samhället. Men vi tror inte på tvång. För en del är vägen till ett arbete längre och därför är det viktigt att alltid utgå från varje individ och skräddarsy insatser efter behov. En del människor behöver mer stöd för att kunna få ett jobb. För en del är vägen att gå klart gymnasiet, för andra kan det vara att gå en yrkesutbildning.

  JA
  Maria Chergui
  Gruppledare