Kan du lova att våldet på Rekarnegymnasiet minskas radikalt?

 1. Vårt mål är att skolans miljö ska vara helt fri från droger, våld, sexism och annan brottslighet. Det ska råda nolltolerans och att arbeta förebyggande är här avgörande. Vi stödjer Rekarneskolan i deras arbete med detta. Vi har gett utrymme för rekarne att utveckla sina metoder för en trygg och lugn skolmiljö med deras arbetslag och i samverkan med socialtjänsten.

  Nej
  Daniel Alexandersson
  Politisk sekreterare
 2. Under året har vi stärkt upp trygghetsarbetet på Rekarnegymnasiet med ökad övervakning och förebyggande arbete. Ett förebyggande arbete som pågår tillsammans med socialförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen, polisen samt andra instanser.
  Vi tolererar inte våld, det ska inte förekomma och därför jobbar vi också med riktade insatser mot Rekarnegymnasiet.

  JA
  Marie Ekström
  Politisk sekreterare (M)
 3. Tack för din fråga! En rad åtgärder har gjorts på Rekarnegymnasiet för att skapa ordning och studiero. Liberalerna är redo att tillföra ytterligare resurser och ytterligare skärpningar för att skapa ordning och studiero om våldet fortsätter. Det handlar bland annat om socialtjänst, men också att ge skolan fler verktyg.

  JA
  Stefan Krstic
  Toppkandidat till kommunen
 4. Skolan är en plats för utbildning. Där skall råda nolltolerans mot våld. Våldet ska alltså inte minska utan det ska självklart inte finnas alls!

  NEJ
  Arne Jonsson
  Gruppledae
 5. Våld ska inte förekomma på någon skola och det är det absoluta målet när vi arbetar förebyggande i Eskilstuna kommuns skolor. Det vi fått information om på Barn-och utbildningsnämnden är att skolledning tillsammans med elevhälsoteamet, övrig skolpersonal, elevråd och socialtjänsten arbetar förebyggande för att förhindra att våldssituationer uppstår vilket har gett ett positivt resultat.

  JA
  Maria Chergui
  Gruppledare
 6. Vi kommer se till att det finns nog med vuxna på skolorna samt ordningsvakter i de tillfällen det behövs. Även säkerhetskameror ska installeras. Skolan ska vara en trygg och trivsam plats för både elever och personal. Bråkstakar och mobbare ska förflyttas till andra skolor eller som sista utväg, stängas av skolan helt. Våld kommer aldrig att tolereras.

  JA
  Seppo Vuolteenaho
  Politisk sekreterare
 7. Vi vill stärka elevhälsan och ge mer resurser till skolan så att elever kan bli sedda innan de hamnar snett. Vi vill ha en lokal skolkommission där representanter från bl a lärarkåren, polisen, elevkårerna och socialtjänsten samverkar för en bättre och tryggare skola. Vi jobbar också för att Fryshuset, med lång erfarenhet av att erbjuda ungdomar en meningsfull fritid och motverka ungdomskriminalitet, ska etableras i Eskilstuna.

  JA
  Marielle Lahti
  Gruppledare