Kan du lova att ni bygger cykel och gångbana mellan Hållsta och Skogstorp?

 1. Vi vill och jobbar stenhårt för att få till en cykel och gångbana mellan Skogstorp och Hållsta. Det är svårt att lova till 100%. Men det är vår ambition, vi äger inte frågan själva utan vägen är trafikverkets. Det krävs ett vägövertagande för att kunna bygga GC-väg.

  NEJ
  Daniel Alexandersson
  Politisk sekreterare
 2. Jag kan lova att vi har den mest ambitiösa cykel-satsningen av samtliga partier i Eskilstuna. Vi kommer att jobba hårt för att cykel- infrastrukturen byggs ut så att det t ex går att cykla från Hållsta till Skogstorp.

  JA
  Marielle Lahti
  Gruppledare
 3. Tack för din fråga! I Liberalernas långsiktiga budget har vi i investeringsplanen planerat för en cykelväg mellan Skogstorp och Hållsta. Men med tanke på att det finns andra investeringar som måste göras (till exempel cykelväg Kvicksund-Hällby) så blir cykelvägen mellan Skogstorp och Hållsta inte påbörjad förrän 2022, dock inom mandatperioden.

  JA
  Stefan Krstic
  Toppkandidat till kommunen
 4. Landsvägen mellan Skostorp och Hållsta kommer eventuellt att övertas av kommunen. Den är nu statlig. Om detta faller på plats finns 8 miljoner avsatta i Stadsbyggnadsnämndens investeringsbudget för 2019- 2023 med planerad byggnation år 2022.

  JA
  Arne Jonsson
  Gruppledare
 5. Ja, det är en fråga som vi har drivit i många år. Vi moderater ska se till att det blir en cykelväg mellan Hållsta och Skogstorp!

  JA
  Marie Ekström
  Politisk sekreterare (M)
 6. Vi har med en sådan satsning i vår budgetförslag för Eskilstuna kommun.

  JA
  Kim Fredriksson
  Oppositionsråd (SD)
 7. Det är roligt att det finns så många önskemål om cykel- och gångbanor, i det här fallet mellan två tätorter på landsbygden där anslutande cykelbana redan finns från Skogstorp till Eskilstuna. Vägen från Skogstorp till Hållsta är smal och därigenom farlig att gå och cykla på, så den bör ligga högt i prioritering bland alla önskemål.

  JA
  Maria Chergui
  Gruppledare