Kan du lova att det kommer byggas en cykelväg ut till Kjula?

 1. Tack för din fråga! Jag har svarat nej för att jag kan inte lova att det kommer ske under nästa mandatperiod, dvs 2018-2022. Däremot har vi i Liberalernas budget lagt finansiering längre fram för att binda ihop Kjula och centrala Eskilstuna med en cykelväg mellan Kjula och Svista (det finns idag en cykelväg mellan centrala Eskilstuna och Svista).

  NEJ
  Stefan Krstic
  Toppkandidat till kommunen
 2. Vi kan lova att vi kommer verka för att det byggs men däremot kan vi inte lova att det kommer att göras direkt i kommande mandatperiod. Vi Kristdemokrater motionerade och drev frågan om cykelbana på landsbygden tidigare, bl a till Ärla, och vi vet hur många onödiga år det tog till det blev verkställt. Men nu finns den och är väl använd. Så ja till cykelbana mellan Kjula och centrala Eskilstuna men kan ej svara på när.

  JA
  Lotta Jonsson
  Gruppledare Kristdemokraterna Eskilstuna
 3. Hej, tack för din fråga. Vi går till val på en satsning på en cykel-infrastruktur som ger en reell möjlighet att ersätta bilen med cykel. Det innebär bl a att öppna upp pendlingsmöjligheterna till och från centrala Eskilstuna. Jag kan lova att vi kommer att starta cykelvägsbyggen till och från; Kjula, Hållsta/Skogstorp bl a. Jag kan inte lova att samtliga cykelvägar kommer att vara på plats innan nästa mandatperiods slut.

  JA
  Marielle Lahti
  Gruppledare
 4. En cykelbana mellan Eskilstuna och Kjula har vi redan lagt in i investeringsbudgeten. Vi kan i nuläget tyvärr inte svara på när detta arbete påbörjas.

  JA
  Daniel Alexandersson
  Politisk sekreterare
 5. Kjula samhälle ligger på ett attraktivt cykelavstånd från Eskilstuna. I Stadsbyggnadsnämndens investeringsbeslut för 2019- 2023 finns 10 miljoner avsatta för gång och cykelväg mellan Svista och Kjula år 2023. Eftersom det handlar om en statlig väg förutsätter det också statlig medfinansiering.

  JA
  Arne Jonsson
  Gruppledare
 6. Det finns med i investeringsbudgeten längre fram. Dock kan vi inte säga när i tid en cykelväg mellan Kjula och centrala Eskilstuna kan påbörjas.

  JA
  Marie Ekström
  Politisk sekreterare (M)
 7. Vi har en satsning på gång och cykelväg till Kjula i vår investeringsbudget för Eskilstuna kommun. Däremot ligger den långt fram i tiden och är inget vi kommer prioritera att tidigarelägga. Hålla efter befintliga vägar är i fokus nu.

  JA
  Kim Fredriksson
  Oppositionsråd (SD)
 8. Kjula är ju en ort med många boende och det borde absolut finnas en bra cykelväg till Eskilstuna. En cykelväg är en stor investering och det måste göras en prioriteringslista om vilka nya cykelvägar som ska byggas först. Vi i Vänsterpartiet vill att utbyggnadstakten av cykelvägar ska ökas!

  JA
  Maria Chergui
  Gruppledare