Kan du lova kan du lova att det blir ett dans och kulturhus i nästa mandatperiod? Det satsar för lite på tjejernas fritidsaktiviteter jämfört med killarnas.

 1. Vi kan inte lova det. Däremot är det bra med en sk. shout-out till privata näringsidkare som kan starta upp ett dans- och kulturhus. Politiken kan hjälpa till att ge rätt förutsättningar för näringsidkare att starta upp dansskola etc. då de behöver stå för ägandet, det bör inte en kommun göra.

  NEJ
  Marie Ekström
  Politisk sekreterare
 2. Miljöpartiet ser gärna att kommunen i samarbete med näringslivet skapar ett kulturhus med inriktning mot dans, musik och teater. Då det alltså skulle vara ett samarbete med näringslivet hänger det inte bara på kommunen, och därför vågar vi inte lova något. Däremot kan vi lova att verka för att kommunens budget ska granskas ur jämställdhetssynpunkt så att inte fritidsaktiviteter som många tjejer ägnar sig åt missgynnas jämfört med aktiviteter som många killar ägnar sig åt.

  NEJ
  Marielle Lahti
  Gruppledare
 3. Vi vill prioritera ett kulturhus och ska göra allt vi kan för att skynda på byggprocessen så det kan stå klart nästa mandatperiod. Det är kulturens tur nu!

  JA
  Maria Chergui
  Gruppledare