Kan du lova att vi slipper se spelreklam på annonstavlorna på stan?

 1. Tack för en angelägen fråga. Blir ofta upprörd över marknadsföringen kring spel av olika slag. Är förvånad över hur lättsinnigt man kan uttrycka sig där beträffande möjligheten att vinna stora pengar. Eftersom marknadsföringen i dag sker på så många sätt tror jag att det inte är så verkningsfullt att förbjuda just annonsplatser på stan. Vi nås ju via TV, nätet och annat av samma förljugna budskap. Därför tycker jag att vi ska angripa detta lagstiftningsvägen.

  NEJ
  Arne Jonsson
  Gruppledare
 2. Tack för din fråga! Jag irriterar mig också på all spelreklam, främst på radio och TV. Med det sagt så tycker jag ändå att kommunen ska behandla alla företag lika som vill annonsera på våra annonstavlor, så länge det inte uppmanar till våld eller bryter mot svensk lag. Jag tror inte heller att förbjuda annonsering på annonstavlor ger något, då dagens spelreklam främst finns på radio, TV och internet.

  NEJ
  Stefan Krstic
  Toppkandidat till kommunen
 3. Socialdemokraterna har arbetat hårt med att utforma en ny spellag, den träder i kraft den 1 januari 2019. I dag använder sig många utländska spelbolag av aggressiva marknadsföringsmetoder för att öka spelandet på sina plattformar. Dels genom offentlig reklam och genom direktmarknadsföring till nuvarande och tidigare kunder. Dessa aktörer kommer att få tänka om. jag har inte läst lagen i sin helhet så jag vågar inte ge ett 100 procentigt löfte men problemet är attackerat genom ny lagstiftning.

  JA
  Daniel Alexandersson
  Politisk sekreterare
 4. Nej, är det tråkiga svaret. Först så är det är inte kommunen som har full rådighet över samtliga anslagstavlor/skärmar som finns i Eskilstuna. Sedan regleras spel i nationell lagstiftning/regelverk – det finns nya regler som träder ikraft i Sverige nästa år som syftar till att bättre reglera spelbolag och det finns verktyg för att begränsa/kontrollera den enskildes spelande. Det är Lotteriinspektionen i Strängnäs som är ansvarig myndighet för de här frågorna.

  NEJ
  Marielle Lahti
  Gruppledare
 5. Nej, det kan vi tyvärr inte lova då det inte är en kommunal fråga.

  NEJ
  Marie Ekström
  Politisk sekreterare (M)
 6. Vänsterpartiet har tagit upp frågan i Stadsbyggnadsnämnden och vi vill inte att det finns någon spelreklam på annonstavlorna då vi vet att många människor har ett spelmissbruk och lika mycket som det blir ett problem för personer och anhöriga så är det ett samhällsproblem som vi bär ett ansvar att förebygga.

  JA
  Maria Chergui
  Gruppledare