Kan du lova att tryggheten kommer att öka i utsatta bostadsområden i Eskilstuna?

 1. Vi har föreslagit flertalet förslag för att öka känslan av trygghet bland annat i de utsatta bostadsområdena. Allt ifrån fler övervakningskameror och patrullerande ordningsvakter till trygghetsbidrag för föreningarna och att uppmuntra fler invånare att våga ingripa och vittna vid rån, misshandel eller liknade. Om vi fick bestämma skulle vi genomföra dessa förslag vilket skulle öka tryggheten i hela kommunen inkl de utsatta bostadsområdena som frågan gällde.

  JA
  Kim Fredriksson
  Oppositionsråd (SD)
 2. Hej Mirjana,

  ja, det kan vi lova. Vi har långsiktiga förslag som bygger på dels på en satsning på gemensamhetsytor i bostadsområden samt öka antalet mötesplatser där man som boende kan träffa både kommunen, sina grannar och andra. Det måste finnas möjlighet att lämna förslag på vad som behövs för att det ska bli tryggare och trevligare att bo. Kommunen behöver vara närvarande i bostadsområdena i högre utsträckning än man är idag.

  JA
  Marielle
  Gruppledare
 3. Tack för din fråga! Liberalerna var först med att föreslå en stor utökning av ordningsvakter i Eskilstuna för att vi ser att många platser i Eskilstuna är otryggt. Men det räcker inte bara med fler ordningsvakter, utan vi måste ha fler poliser, mer belysning, mer kameraövervakning vid särskilda platser och en bra skola – så att dagens barn inte väljer den kriminella vägen. Det är därför vi i Liberalerna sätter skolan först.

  JA
  Stefan Krstic
  Toppkandidat till kommunen
 4. Vi går till val på jämlikhet. I ett jämlikt samhälle tillåts inget bostadsområde förfalla. Med jämlikhet får alla barn en chans, fler ungdomar vågar tro på framtiden. Kriminaliteten minskar och tilliten människor mellan människor ökar. Jämlikhet påverkar själva livet och vi lever längre. Det betyder att vi måste satsa på skolan och jobben, fritidsgårdarna, föräldrastödet, det sociala fältarbetet, fler poliser med ett tydligt förebyggande uppdrag samt ökad samverkan med civilsamhället.

  JA
  Maria Chergui
  Gruppledare
 5. Trygghet är en av våra viktigaste frågor just nu. Alla ska kunna känna sig trygga i Eskilstuna. Vi arbetar mycket med förebyggande åtgärder, bl.a genom socialpedagoger och kuratorer på skolor samt fältassistenter. Vi vill också se fler ordningsvakter och övervakningskameror som ett förebyggande hjälpmedel men också ett verktyg vid direkt händelse. Även miljön är betydelsefull vid den upplevda känslan av trygghet därför är det viktigt med åtgärder kring beskärning av buskage och ökad belysning.

  JA
  Marie Ekström
  Politisk sekreterare (M)
 6. Vi har många förslag för att öka tryggheten. Vi vill bland annat anställa 10 000 fler poliser, detta för att öka tryggheten, men även för att man ska vara säker på att polisen kommer när man ringer. Dessutom vill vi öka det brottsförebyggande arbetet, så man hinner fånga upp personer som är på väg att bli kriminella. Vi vill ha ett större samarbete mellan skola, polis och socialtjänst. Strängare straff för vålds- och sexualbrott är även något vi kämpar hårt för.

  JA
  Paul Sabo
  Kommunikationsansvarig (KD)
 7. Det är viktigt att knäcka arbetslösheten. Men samhället ska slå hårt mot både kriminaliteten och mot dess orsaker. Vi vill ha ökade polisiära punktmarkerande insatser mot yrkeskriminella och stärkta sociala insatser för att bryta med svansen till dem. Vi vill göra insatser mot bruk och försäljning av narkotika på skolor, krogar och i våra stadsdelar. Fler övervakningskameror och trygghetsväktare där det är nödvändigt. Vi vill skapa en exit-verksamhet för att få kriminella att byta livsstil.

  JA
  Daniel Alexandersson
  Politisk sekreterare