Kan du lova att Torshälla stads förvaltning återinförs?

 1. Nej det kan vi inte lova. Vi gjorde denna omorganisering för att få mer jämlika verksamheter i både Torshälla och andra delar av Eskilstuna.

  NEJ
  Marie Ekström
  Politisk sekreterare
 2. Torshälla kan utvecklas minst lika bra med endast egen nämnd. Då blir det resurser över till välfärden.

  NEJ
  Daniel Alexandersson
  Politisk sekreterare
 3. Vi var kraftfullt emot när S, M, C och SD röstade för att ta bort den, så ja, vi vill att Torshällaborna ska få tillbaka sin förvaltning. Det utvecklar både Eskilstuna och Torshälla. Det ska ske först efter utredning och noggranna förberedelser där erfarenheterna från de föregående åren tas till vara.

  JA
  Maria Chergui
  Gruppledare
 4. Det är inte aktuellt för tillfället, det var ju rätt nyligen som vi gjorde en omorganisation i kommunens förvaltningar.

  NEJ
  Seppo Vuolteenaho
  Politisk sekreterare