Kan du lova att tillgänglighet, priser, service och liknande inte försämras om motorarenan eller badhuset säljs med tanke på erfarenheten av Parkenbadet?

 1. Tack för din fråga! Säljer kommunen en anläggning till en privat aktör så innebär det att kommunen inte längre råder över verksamheten. Annars skulle ingen privat aktör köpa det. Därför kan inte kommunen påverka eventuella priser, service och liknande. Dock har jag svårt att se att ett företags verksamhet överlever genom att kraftigt höja priser, försvåra tillgängligheten och göra servicen sämre. Då kommer inga kunder till slut och då förlorar företaget sina intäkter.

  NEJ
  Stefan Krstic
  Toppkandidat till kommunen
 2. Vi kan inte lova något när det gäller varken priser eller tillgänglighet när vi (Kommunen) inte själva äger en anläggning. Samtidigt menar vi Kristdemokrater att vi tycker att Kommunen ska prioritera kärnverkssamheter och att andra kan äga och driva badanläggningar eller arenor. Företagen som driver privata anläggningar är nog också måna om att priserna är rimliga om de ska kunna fortsätta driva sitt företag i vår kommun.

  NEJ
  Lotta Jonsson
  Gruppledare Kristdemokraterna Eskilstuna
 3. Vi socialdemokrater kommer inte medverka till en försäljning om det på något vis försämrar förutsättningarna för idrotten i fråga eller möjligheterna för publiken. Badhuset är dessutom en viktig del av skolverksamheten i och med att all simundervisning bedrivs där.

  JA
  Daniel Alexandersson
  Politisk sekreterare
 4. En försäljning av badhuset eller motorstation är ingen prioriterad fråga för oss. Utifall en försäljning skulle vara aktuell är det självklart för oss att köparen ska kunna garantera likartad tillgänglighet, service och priser som kommunen ger.

  JA
  Kim Fredriksson
  Oppositionsråd (SD)
 5. Ja. När vi säljer något gör vi det för medborgarnas bästa. Vi moderater fokuserar och gör hellre investeringar och satsningar på kommunens kärnverksamheter än på något som det privata näringslivet kan sköta bättre (t ex. Eskilstuna motorstadion). Vi prioriterar skola, vård, omsorg och en stabil ekonomi inför framtiden så att kärnverksamheterna kan säkras. Självklart ska de verksamheter som säljs kunna erbjuda likvärdig service, tillgänglighet m.m. även i privat ägo.

  JA
  Marie Ekström
  Politisk sekreterare (M)
 6. Vänsterpartiet är emot en försäljning av motorarenan och badhuset. Vi ser hur resultatet blev i Parkenbadet när det såldes till privat. Det går inte att garantera att de inte blir höjda priser och försämrad service när det privatiseras. Därför vill vi att de ska vara kommunalt ägda. Vi har också investerat enorma summor av skattemedel. Bara badhuset har kostat över 350 miljoner. Varför skulle vi sälja av det?

  NEJ
  Maria Chergui
  Gruppledare