Kan du lova att snöröja cykelbanorna snabbare och bättre i framtiden?

 1. Just snöröjningen är något som vi i Liberalerna har lyft flera gånger då vi tycker att det kan funka mycket bättre än vad det gör idag. Till exempel att hinna snöröja snabbare, att ha fler människor som snöröjer och att använda oss av returvärme under marken, så som man har på andra platser i Eskilstuna.

  JA
  Stefan Krstic
  Toppkandidat till kommunen
 2. Det är viktigt att snöröjning sker snabbt på alla vägar. Vi prioriterar dock att bilvägarna blir snöröjda i första hand då det är viktigt för att utryckningsfordon ska kunna komma fram ordentligt liksom kollektivtrafik och andra bilister. Men som sagt, vi tycker det är viktigt att alla vägar snöröjs inom rimlig tid.

  NEJ
  Marie Ekström
  Politisk sekreterare (M)
 3. Miljöpartiet går till val på en stor satsning på både nya cykelvägar och att kraftigt förbättra underhållet.

  Vi är det enda parti som har motionerat om att införa så kallad sopsaltning. Det innebär att det även på vintern går att cykla på en isfri väg. Majoriteten har lovat att testa detta, men det går väldigt trögt för dem.

  En röst på Miljöpartiet är en röst för bättre underhåll av cykelvägarna och en kraftig utbyggnad av cykelvägar.

  JA
  Linus Lakso
  3:a på kommunlistan och ledamot i stadsbyggnadsnämnden
 4. Gång- och cykelbanorna är prioriterade i kommunens snöröjning. Vissa utvalda cykelstråk plogas redan innan det kommit 3-5 cm snö och tidigare än bilvägarna. Men det är viktigt att rätt metod används för att kvaliteten på cykelbanorna ska bli bättre under vintern. Vi har föreslagit metoden sopsaltning som gör att cykelbanorna behålls snöfria en längre tid efter snöröjningen. Det har fungerat bra i andra kommuner och vi vill att det ska genomföras för gång- och cykelbanor kommande vinter.

  JA
  Maria Chergui
  Gruppledare
 5. Gång- och cykelvägar är idag prioriterade om de är klassade som viktiga stråk. Viktiga stråk är förskolor, skolor, arbetspendling osv. Vi försöker att med de resurser vi har prioritera rätt. Till vintern 2018-19 kommer vi att pröva sopsaltning vilket kommer att ge snö och isfria GC-vägar. Detta är prioriterat och vi kommer att fortsätta prioritera det.

  JA
  Daniel Alexandersson
  Politisk sekreterare
 6. Självklart ska snöröjningen fungera tillfredsställande i hela kommunen. Tidigare års förbättringar har haft stor effekt och är något vi vill fortsätta med. Dock vill vi se en mindre justering där vägar med mycket och tyngre trafik särskilt prioriteras.

  NEJ
  Kim Fredriksson
  Oppositionsråd (SD)