Kan du lova att se till att ordningsvakterna på krogarna i Eskilstuna slutar fuska med att släppa in minderåriga?

 1. Tack för din fråga! Kommunen ska vara strikt när det kommer till sådana överträdelser. Förekommer det systematiskt så bör serveringstillståndet för krogen dras tillbaka. Jag kan dock inte lova att det aldrig, någon gång, kan hända att en enskild ordningsvakt är uppenbar omdömeslös och olämplig för jobbet att den släpper in minderåriga. Men jag lovar att se till att det inte ska ske.

  JA
  Stefan Krstic
  Toppkandidat till kommunen
 2. Vi kan lova att jag ska arbeta för att de krogar som missköter sig genom att släppa in minderåriga och servera dem alkohol ska förlora sitt serveringstillstånd. Kommunen ska arbeta aktivt med tillsyn och regelbundna besök när det finns misstankar om att krogar inte följer lagar och regler.

  JA
  Maria Chergui
  Gruppledare
 3. Det finns lagar som är mycket tydliga med att minderåriga inte ska befinna sig på krogar. Om och när de ändå släpps in är det till hjälp om den som ser detta anmäler till kommunen som har ansvar för tillsynen och också kan dra tillbaka alkoholtillstånd som de givit tidigare. Så vi kan lova att agera utifrån aktiva besök och tillsyn på samtliga krogar för att ta det ansvar som kommunen har i det.

  JA
  Lotta Jonsson
  Gruppledare Kristdemokraterna Eskilstuna
 4. Vi kan inte lova att det aldrig någonsin sker men vi kan lova att bedriva en ansvarsfull och restriktiv alkoholpolitik där den som missköter sig ska förlora serveringstillståndet.

  JA
  Marielle Lahti
  Gruppledare
 5. Att lova till hundra procent att ingen minderårig kommer in på krogen går naturligtvis inte. Kommunen har möjlighet att utöva tillsyn avseende alkohol-tillstånd och på så vis verka för att minderåriga på krogen blir en ovanlig syn.

  JA
  Arne Jonsson
  Gruppledare
 6. Ordningsvakterna som är på krogarna är underordnade polisen. Det som kommunen har ansvar för är tillsyn av alkoholservering.

  NEJ
  Marie Ekström
  Politisk sekreterare