Kan du lova att se se över vaktmästarorganiationen? Den ”nya” är katastrof och arenorna och material förfaller.

 1. Det är viktigt att ständigt utvärdera våra verksamheter och lyssna in synpunkter. Vi vet att det förekommit en del klagomål men alltid när en ny organisation tas i bruk så tar det ett tag innan allt flyter på och att allt klaffar. Därför är det jätteviktigt att ha en dialog med föreningarna så det blir så bra som möjligt. Målet är ju att det ska bli bättre och inte sämre för alla som använder våra arenor, både för idrotten och kulturen.

  JA
  Maria Chergui
  Gruppledare
 2. Tack för din fråga. När det alltid görs om och görs nytt i organisationer finns det alltid fel som måste rättas till. De synpunkter som kommit in om den nya vaktmästarorganisationen måste samlas in och utvärderas, så att vi tillsammans kan lösa de problem som finns. Det du tar upp som exempel ska självfallet inte förekomma. Bra att du lyfter frågan!

  JA
  Stefan Krstic
  Toppkandidat till kommunen
 3. Tack för din upplysning. Den här informationen kommer vi att ta med oss till berörd förvaltning så att man kan titta vidare på det. Ibland behöver man göra en omorganisering för man tror att det blir till det bättre och bra för utvecklingen, men det blir inte heller alltid som man tänkt. Men man vet aldrig förrän man provat.

  JA
  Marie Ekström
  Politisk sekreterare (M)
 4. Vi har fått in flera synpunkter kring detta. Vi kommer att ge förvaltningen i uppdrag att utvärdera vår nuvarande ”service och drift” organisation.

  JA
  Daniel Alexandersson
  Politisk sekreterare
 5. Självklart ska inget material eller arenor stå och förfalla. Detta får vi ta med oss och se över vad som behöver göras.

  JA
  Kim Fredriksson
  Oppositionsråd (SD)