Kan du lova att se över vårdtyngden på våra boenden och anställa mer personal så man hinner med?

 1. Tack för din fråga! Vi har föreslagit en rad assistenttjänster inom vård- och omsorgsyrket för att just ni undersköterskor ska hinna med det ni är utbildade till. Det skulle innebära större avlastning för er och en bättre arbetsmiljö när ni får ägna er åt det viktiga i yrket.

  JA
  Stefan Krstic
  Toppkandidat till kommunen
 2. Den bemanning som finns idag på våra boenden räcker inte till. Situation är inte långsiktigt hållbar. På vissa boenden har man dragit ner på sociala aktiviteter för att man inte hinner med vården och omsorgen. Vi vill se en bättre bemanning på våra boenden och vi vill också se försök med 6-timmarsarbetsdag på ett boende. Vi har också i budget för 2019 satsat 10 miljoner på att bryta ensamheten hos äldre.

  JA
  Maria Chergui
  Gruppledare
 3. Personaltäthet skall alltid vara kopplat till behovet av vård. Nämnden följer noga hur det ser ut i dag, och vi hoppas på ett betydande tillskott under kommande mandatperiod för att öka personaltätheten inom såväl vård och omsorgsboende som inom hemtjänsten. Men det avgörs givetvis av vilken regering det blir i Sverige, en som satsar på välfärd eller en som sänker skatter.

  NEJ
  Daniel Alexandersson
  Politisk sekreterare
 4. Vi avsätter betydande resurser till just vården och omsorgen. Vårt mål är en personaltäthet där de anställda kan jobba utan den stress man upplever idag. Det handlar om att rekrytera fler personal så att man alltid har någon på plats som kan täcka upp för en annan.

  JA
  Seppo Vuolteenaho
  Politisk sekreterare
 5. Vår målsättning är att anställa mer personal. Utöver det försöker man genom olika styrmetoder förstärka bemanningen vid särskilda behov.

  JA
  Marie Ekström
  Politisk sekreterare