Kan du lova att se över vägen förbi Skogsängsskolan? Det är inte många som håller 30 på hela sträckan snarare 70km/h.

 1. Att man inte respekterar gällande hastighetsbegränsningar är bedrövligt. Att inte göra det utanför en skola är fruktansvärt omdömeslöst. Att kolla att reglerna hålls är en polisiär fråga. Det enda vi kan lova är att uppmärksamma polisen på problemet. Det vi också kan göra är att utforma gaturummet på ett sätt som begränsar möjligheten till fortkörning.

  NEJ
  Arne Jonsson
  Gruppledare
 2. I nuläget tas en så kallad detaljplan fram som syftar till att skapa fler bostäder samt smalna av Vasavägen så att den blir mer stadsmässig till sin karaktär. MP kommer att bevaka den planen och driva på för att Vasavägen – efter ombyggnation – får ett lugnare trafiktempo mer anpassat för barn, gångtrafikanter och cyklister. I slutänden är det dock polisen som övervakar hastigheter men genom utformningen av våra vägar så kan vi påverka hur många som håller angiven hastighet.

  JA
  Marielle Lahti
  Gruppledare
 3. Tack för din fråga! Ytterst är det en polisiär (statlig) fråga att lag och ordning upprätthålls, även vid fortkörningar. Som kommun kan vi dock utforma vägarna så de inte erbjuder till uppenbar överskridande av hastighetsgränserna. Vägen vid Skogsängsskolan kan vi absolut se över.

  JA
  Stefan Krstic
  Toppkandidat till kommunen
 4. Att inte hålla hastighetsbestämmelserna utanför en skola är fruktansvärt omdömeslöst. Det pågår ett arbete med detaljplaner i Skogsängen. I det arbetet ser man också på utformningen av gaturummet. Det är dock inget färdigt så det är svårt att säga hur det kommer att se ut. Att se till att hastighetsgränserna följs är en polisiär uppgift, vi kan mäta och föra en dialog med dem.

  JA
  Daniel Alexandersson
  Politisk sekreterare
 5. Ja, vi har påbörjat ett arbete med att se över alla våra vägar vid skolorna. Vi ser att det vid vissa skolor behövs trafikåtgärder – vilket vi också har börjat jobba med.

  JA
  Marie Ekström
  Politisk sekreterare (M)
 6. Förbi Skogsängsskolan är vägen avsmalnande och hastigheten 30. Trots det hålls inte hastigheten. Vi kan se till att det placeras tillfälliga fartkameror där för att få stopp på fortkörarna. När man har passerat skolan är hastigheten 50 fram till Vilsta, men där finns en väl avgränsad gång- och cykelväg. Hastighetsbegränsning till 40 i hela innerstaden diskuteras. Vi vill att det ska införas!

  JA
  Maria Chergui
  Gruppledare
 7. Det är beklagligt att inte människor som kör utanför en skola förstår att hålla den hastighetsbegränsning eller ha ännu lägre fart där det befinner sig barn. Det vi som kommun kan göra är att utforma gatuplaneringen så att vi försvårar för bilister/mopedister osv att kunna köra fort just utanför skolor. Sen är själva olagligheten och brottet när någon ändå åker fortare än tillåten hastighet en polissak.

  JA
  Lotta Jonsson
  Gruppledare Kristdemokraterna Eskilstuna
 8. Tack för denna viktiga fråga! Vi kommer att driva denna ärendet i respektive nämnd som det berör, så att vi kan säkerställa att ingen kan framföra sina fordon i dessa hastigheter precis utanför våra skolor.

  JA
  Seppo Vuolteenaho
  Politisk sekreterare