Kan du lova att sänka sophanteringskostnaden för ensamstående? Många av oss ensamstående har så lite sopor och betalar därför så mycket.

 1. Tack för din fråga! Sophanteringskostnaden är utifrån hushåll och inte hur många som bor i hushållet. Det är oklart om man kan ändra det. Kan man så borde vi politiker se över systemet. Men att det blir någon ändring inför nästa mandatperiod kan jag inte lova.

  NEJ
  Stefan Krstic
  Toppkandidat till kommunen
 2. Tack för frågan! Det går redan nu att under vissa förutsättningar ansöka om glesare tömningsintervall och på så sätt minska kostnaden.

  JA
  Arne Jonsson
  Gruppledare
 3. Det finns möjlighet redan nu att välja hur många gånger per månad tömningen ske. Det är något vi vill behålla och förenkla att välja.

  JA
  Kim Fredriksson
  Oppositionsråd (SD)
 4. Sophanteringskostnaden är idag utifrån hushåll och det går att välja antal gånger /månad man vill få sina sopor hämtade. Vi tycker att det är ett bra system och kan inte lova att detta kommer förändras under kommande mandatperiod.

  NEJ
  Lotta Jonsson
  Gruppledare Kristdemokraterna Eskilstuna
 5. Det finns redan i dag möjlighet att ansöka om förlängd tömningsintervall. Bor du i lägenhet kan du föreslå för hyresgästföreningen att driva frågan. eller kämpa för frågan i din bostadsrättsförening.

  NEJ
  Daniel Alexandersson
  Politisk sekreterare
 6. Nej det kan vi inte lova. Det finns olika alternativ man kan välja på för att sänka sin kostnad på sophanteringen. Du kan välja både storlek på kärl samt olika hämtningsintervaller.

  NEJ
  Marie Ekström
  Politisk sekreterare (M)
 7. Avgiften utgår inte från vilka som bor i hushållet utan av frekvens på tömning och storlek på kärl.

  NEJ
  Maria Chergui
  Gruppledare
 8. Redan idag betalar hushåll olika mycket beroende på hur stort kärl man har och hur ofta det töms. Alla som har lite sopor, oavsett om de är ensamstående eller ej, betalar alltså mindre än de som har mycket sopor, och det tycker vi är en rimlig ordning.

  NEJ
  Marielle Lahti
  Gruppledare