Kan du lova att rektorer som skolchefer får det ekonomiska stöd som de behöver?

 1. Tack för din fråga! Absolut. Vi vill till exempel återställa stödet för barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, något som jag vet är ett av de största bekymren när jag besöker skolor och klassrum. Sedan finns det andra stöd som vi förstärker, till exempel skolpengen och lärarlönesatsning för att rektorer lättare ska kunna behålla kompetent personal. Vi lägger även ett stort jobbpaket på fler mentorer och lärarassistenter, för en bättre arbetsmiljö för rektorn och dennes anställda.

  JA
  Stefan Krstic
  Toppkandidat till kommunen
 2. Vi Kristdemokrater har redan i budgeten för 2019 förstärkt skolpengen för förskolor och skolor i Eskilstuna. Vi vet att det behövs mer resurser för att kunna anställa mer lärare samt elevvårdande personal såsom kuratorer och skolsköterskor. Dessutom har vi valt att lägga tillbaka de 20 Mkr till stödet för barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som majoriteten valde att ta bort innan sommaren. Vi prioriterar barn och ungdomar och deras uppväxtvillkor där skolan är en viktig del.

  JA
  Lotta Jonsson
  Gruppledare Kristdemokraterna Eskilstuna
 3. Vi höjer skolpengen så att rektorer och skolorna får bättre ekonomiskt stöd. De får själva avgöra om de vill anställa fler lärare eller övrig skolpersonal för att förbättra för eleverna som går där.

  JA
  Kim Fredriksson
  Oppositionsråd (SD)
 4. Alla skolformers budgetar ska fortsätta att växa för att möta de ökande behoven. Budgeten har ökat. Men alla skolor märker det inte. Det är ett bekymmer. Ytterst beror det på att riksdagen beslutat att det ska råda fritt skolval i Sverige. Varje elev har en peng som följer denne, flyttar eleven på sig följer pengen efter. Vi vill därför stimulera elever att söka sig till mindre fulla skolor längre ut från stan. Detta ökar elevens möjlighet att nå framgång och det stärker skolornas ekonomi.

  JA
  Daniel Alexandersson
  Politisk sekreterare
 5. Ja,skolan är prioriterad i Eskilstuna. Barn- och utbildningsnämnden kommer att verka under mer riktade nämnder vid årsskiftet, dialogen blir bättre. Det är viktigt att satsa på det grundläggande uppdraget, kunskap och lärande. Lärarna är experter och deras suveränitet måste användas på rätt sätt. Lärarna lägger mycket tid på att möta elevers psykiska ohälsa. De delarna blir synliga och särskilt påtagliga i skolans vardag. Jag vill se en stärkt elevhälsa som kan jobba i högre grad med de delarna.

  JA
  Lillemor Nordh
  Ledamot av Barn och Utbildningsnämnden, kandidat till kommunfullmäktige
 6. I vårt budgetalternativ höjer vi skolpengen och återställer dessutom tilläggsbeloppet för barn och ungdomar med särskilda behov.

  JA
  Marielle Lahti
  Gruppledare
 7. Vänsterpartiet har de senaste 4 åren lagt fram egna budgetar där vi alltid satsat mer pengar på skolan än de som styr Socialdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet. En rektor och skolchef måste också ges de ekonomiska förutsättningarna för att klara av att tillgodose varje barns behov i skolan. Politiken ska ge de ekonomiska förutsättningarna.

  JA
  Maria Chergui
  Gruppledare
 8. Ja, budgetramen för skolan har ökat varje år och likaså är det i år och de kommande åren (om vi får fortsatt förtroende). Under året kommer vi också att arbeta med mer riktade satsningar då barn- och utbildningsnämnden kommer att delas upp i tre olika nämnder, en för förskolan, grundskolan och gymnasiet. Vi tror att det kan ge bättre förutsättningar då man kommer närmare och mer in på djupet i de olika verksamheterna och kan därför prioritera och ge ännu bättre förutsättningar för rektorerna.

  JA
  Marie Ekström
  Politisk sekreterare (M)