Kan du lova att redovisa vilka beslut ni fattat som har lett till böter i EU-domstolen och att inte bryta mot EU direktiv i nästa mandatperiod.

 1. Tack för din fråga! Jag känner själv inte till något fall där Eskilstuna kommun har brutit mot någon EU-lagstiftning. Har man gjort det så ska det såklart inte mörkas.

  JA
  Stefan Krstic
  Toppkandidat till kommunen
 2. Om kommunen brutit mot någon lagstiftning ska det tydligt redovisas samt med en förklaring från kommunens tjänstemän. Det ska dock tilläggas att vi som parti är emot EU och kommer arbeta hårt för att lämna EU i dess nuvarande form.

  JA
  Kim Fredriksson
  Oppositionsråd (SD)
 3. Vi har aldrig ambitionen att bryta mot några direktiv. Allt som sker i en kommun är redan idag offentligt.

  JA
  Daniel Alexandersson
  Politisk sekreterare
 4. Skulle kommunen dras inför domstolen så blir det stor uppmärksamhet som inte kommer undgå någon.

  JA
  Maria Chergui
  Gruppledare
 5. Allt som kommunen gör är offentligt. Det är enligt offentlighetsprincipen.

  JA
  Marie Ekström
  Politisk sekreterare