Kan du lova att rädda centrum från döden med restauranger och gym och inga butiker?

 1. Tack för din fråga! Jag lovar att jag och mitt parti ska göra allt vad vi kan för att rädda centrum. Det handlar främst om att smidigt kunna ta sig till centrum och hitta en bra och billig parkering. Vi har fört diskussioner om ändrade parkeringstider för gratisparkering alternativt P-skiva i centrum. Huvudpoängen är att det måste vara lättare och smidigare att ta sig in i centrum än vad det är idag.

  JA
  Stefan Krstic
  Toppkandidat till kommunen
 2. Ingen politiker kan lova att rädda butiker i centrum. Det ligger utanför den kommunala kompetensen. Däremot kan vi lova att, som på det sätt som nu sker, göra centrum till en trevlig plats att vistas på. Då tror jag att det är möjligt för butiker att få lönsamhet, trots hård konkurrens från externa köpcentra och näthandel.

  NEJ
  Arne Jonsson
  Gruppledare
 3. Miljöpartiet vill se ett levande centrum med såväl butiker som restauranger och gym, men det hänger inte bara på politiken utan också på hur vi som konsumenter väljer att handla. Stödjer vi centrumhandeln, åker vi ut till Tuna park eller beställer vi på nätet? Det vi däremot kan lova är att ta fram en hållbar strategi för att utveckla centrum och att inte släppa fram ytterligare externhandelsetableringar utan hänsyn till hur centrumhandeln påverkas.

  NEJ
  Marielle Lahti
  Gruppledare
 4. Vi kan inte lova det, men vi lovar att jobba för att rädda centrum och centrumhandeln! Vi jobbar med att utveckla centrum tillsammans med näringslivet och andra aktörer. Vi moderater är måna om att ha ett levande centrum med en bra blandning av handel och restauranger.

  JA
  Marie Ekström
  Politisk sekreterare (M)
 5. Vi vill absolut ha ett levande centrum, och det pågår en förändring av människors önskemål om vad man vill göra där. Näthandeln är ett hot mot många mindre butiker, men nya butiker eller verksamheter ersätter de gamla som lämnar. Kommunen ansvarar för att utemiljön är funktionell och trivsam, biografer, bibliotek och teater lockar besökare till centrum. Olika aktiviteter och arrangemang på Fristadstorget eller andra offentliga platser bidrar till folklivet.

  JA
  Maria Chergui
  Gruppledare
 6. Vi kan inte lova att rädda butikerna vare sig i centrum eller i ytterområden men det vi däremot arbetar för är att underlätta för kunder att kunna ta sig till butikerna. Vi vet att inte alla går, cyklar eller åker buss för att handla i centrum och därför behövs det finnas parkeringsmöjligheter för bilister. Det kan vi lova att arbeta för.

  JA
  Lotta Jonsson
  Gruppledare Kristdemokraterna Eskilstuna
 7. Vi vill att stadskärnan ska utvecklas än mer till en trygg och trivsamma plats för boende, kultur, företagande, upplevelser, handel och möten. Eskilstuna ska vara en tillgänglig stad oavsett om du måste ta bilen eller kan välja buss, cykel eller går så ska staden fungera. Framkomligheten i trafiken ska öka genom bättre möjligheter till hållbart resande genom cykel, buss och pendlarparkeringar. Vi kommer att Utreda om det är möjligt att införa helt kostnadsfri kollektivtrafik.

  NEJ
  Daniel Alexandersson
  Politisk sekreterare
 8. Vår önskan är en levande stadskärna. Vi ska skapa stadsmiljöer där folk vill och vågar vistas från morgon till sen natt. Bil- och cykelparkeringarnas betydelse får inte försummas. Med lockande promenadstråk kan vi öka flödet av människor på centrumgatorna. De privata fastighetsägarna väljer vilka företag de skriver hyreskontrakt med så vi kan inte påverka utbudet av tjänster som kommer erbjudas av affärslokalerna.

  NEJ
  Seppo Vuolteenaho
  Politisk sekreterare