Kan du lova att övervakningskameror sätts upp på utsatta platser exempelvis där bilar brinner?

 1. Tack för din fråga! Det är helt klart att vi behöver fler övervakningskameror i Eskilstuna, särskilt på brottsutsatta platser.

  JA
  Stefan Krstic
  Toppkandidat till kommunen
 2. Tryggheten är viktig. Vi vill installera fler övervakningskameror på fler platser där så är nödvändigt.
  Men det är bara en liten pusselbit. Vi ska både stärka välfärden, bekämpa kriminaliteten och kriminalitetens orsaker. Jämlikheten mellan människor måste öka. Sociala klyftor, misslyckad integration och arbetslöshet är problem som vi ska bekämpa med varje medel.

  JA
  Daniel Alexandersson
  Politisk sekreterare
 3. Ja, det är viktigt att vi använder de verktyg som behövs för att säkerställa ett tryggt och säkert samhälle. Övervakningskameror är ett verktyg men det är inte det viktigaste verktyget. Vi måste skapa ett inkluderande samhälle med naturliga mötesplatser och högkvalitativ skola. Trygghet skapas av oss alla gemensamt genom ett samhällskontrakt, genom tillit till varandra och våra institutioner.

  JA
  Marielle Lahti
  Gruppledare
 4. Vi har under flera år föreslagit övervakningskameror på utsatta platser, exempelvis på parkeringsplatser. Senast vårt förslag om övervakningskameror på just parkeringsplatser var uppe för beslut i kommunfullmäktige var i april detta år. Då de andra partierna inklusive Socialdemokraterna nej till förslaget. Det är förstås bra att de nu åtminstone här lovar att ansluta sig till vår linje men återstår att se ifall deras löfte hålls när de ska ta ställning till skarpa förslag.

  JA
  Kim Fredriksson
  Oppositionsråd (SD)
 5. Ja, vi moderater driver frågan om fler övervakningskameror i Eskilstuna kommun. Det är en del av de trygghetsskapande åtgärder som vi jobbar med.

  JA
  Marie Ekström
  Politisk sekreterare (M)
 6. Tack för frågan! Övervakningskameror kan vara en av flera åtgärder för att bekämpa brottsligheten. Parkeringsplatser är oftast privata och där har inte kommunen ansvaret. Vidare tycker vi att det är viktigare att skydda människor än att skydda bilar. Därför har det högre prioritet att montera övervakningskameror där människor riskerar att råka illa ut.

  JA
  Arne Jonsson
  Gruppledare
 7. Trygghetsfrågan är viktig! Vi menar att det måste sättas upp fler övervakningskameror på fler olika platser i vår kommun. Det är ETT sätt att stärka tryggheten men det finns många fler delar för att människor ska känna sig trygga där de befinner sig. Övervakningskameror är också bra för att det stärker och hjälper brottsoffer om och när de drabbats och det förenklar också för rättsväsendet att döma.

  JA
  Lotta Jonsson
  Gruppledare Kristdemokraterna Eskilstuna
 8. En kommun bestämmer inte själva över kameraövervakning. För det krävs tillstånd. Kameror är inte hela lösningen på brinnande bilar. Ibland kan det vara nödvändigt, det kan hjälpa på vissa ställen, men brott av det slaget förflyttar sig snabbt till andra platser. Den stora lösningen är satsningar på förebyggande arbete. Vi måste gå samman skolan, socialtjänst, fritidsgården,föräldrar, idrottsföreningar, fastighetsägare och polisen och ge alla barn en bra uppväxt oavsett var du bor eller vem du är

  NEJ
  Maria Chergui
  Gruppledare