Kan du lova att nyanlända som kommer till Eskilstuna får ordentlig information vilka lagar och regler som gäller här i Sverige?

 1. Tack för din fråga! Liberalerna har föreslagit flera åtgärder för att nyanlända ska få bättre och mer information om hur vårt samhälle funkar, våra lagar och värderingar. Hamnar vi i styrande ställning så kommer vi att genomföra vårt förslag.

  JA
  Stefan Krstic
  Toppkandidat till kommunen
 2. Självklart kan vi inte lova att alla kommer känna till samtliga lagar och regler som gäller i Sverige. Men det vi kan lova är att de som kommer till Sverige ska genom SFI-undervisning lära sig en del grundläggande viktiga regler och lagar för att vi ska kunna leva tillsammans i vårt land. Dessutom vill vi Kristdemokrater att SFI ska utöver vanlig undervisning i svenska språket även ha en Föräldrautbildning om vad som förväntas av en som förälder i Sverige.

  NEJ
  Lotta Jonsson
  Gruppledare Kristdemokraterna Eskilstuna
 3. Vi socialdemokrater ställer krav på att snabbast möjligt lära sig behärska svenska språket, våra lagar och förhållningssätt. Vi bygger vårt samhälle genom eget ansvar för sig själv, sina barn och varandra, vi erbjuder vägar att komma in i samhället och att studera och arbeta med gemensamma resurser, dock aldrig utan motprestation.

  JA
  Daniel Alexandersson
  Politisk sekreterare
 4. Men vi ska utbilda om både rättigheter och skyldigheter. Det ska göras på ett pedagogiskt sätt där alla känner sig delaktiga och välkomna. Många människor som flytt från krig och förföljelse bor i Eskilstuna. Vi är stolta över att vi har välkomnat flyktingar och kommer fortsätta att göra det. Framtiden är det viktigaste som vi har att dela med varandra. Tillsammans ska vi lära av varandra, se möjligheterna hos varandra och kämpa för ett Eskilstuna där alla känner sig delaktiga.

  JA
  Maria Chergui
  Gruppledare
 5. Alla som kommer till Sverige, genom födsel eller inflyttning, behöver få kunskap om hur samhället fungerar. Därför ges redan idag samhällsorientering till nyanlända som kommer till kommunen. Regeringen har påbörjat en översyn av denna samhällsorientering, bl a i syfte att tydligare synliggöra de normer och värderingar som kommer till uttryck genom lagar och regler. Sen är det nog, handen på hjärtat, få svenskar som har koll på alla Sveriges lagar och regler, oavsett var vi är födda.

  JA
  Marielle Lahti
  Gruppledare
 6. Vi moderater tycker att det behövs tydligare fokus på svenska språket, jobb och utbildning från dag ett.
  Integration handlar om mer än arbete och egen försörjning. Det handlar också om värderingar och gemenskap. I Sverige gäller friheten, lagarna och arbetslinjen lika för alla. Moderaterna vill bl. a. se krav på kunskaper i svenska för permanent uppehållstillstånd. Vi vill också utöka utbildningen och införa kunskapstest i samhällsorientering för alla nyanlända.

  JA
  Marie Ekström
  Politisk sekreterare (M)
 7. Varje nyanländ ska få en genomgående kurs i vad som förväntas av en person som bor i Sverige, vilka är de viktigaste lagarna som tillämpas osv. Ett land är så mycket mer än bara skrivna lagar och regler – sedvänjor och värdegrund är det som skapar sammanhållning.

  JA
  Seppo Vuolteenaho
  Politisk sekreterare