Kan du lova att ni gör något åt EU-migranternas nedskräpning?

 1. Tack för din fråga! Saneringen är ett stort problem och jag tycker att de människor som skräpar ned ska stå för saneringskostnaderna. Om det inte är möjligt (för att det inte finns någon misstänkt eller liknande) så bör kommunen snabbt gå in och sanera.

  JA
  Stefan Krstic
  Toppkandidat till kommunen
 2. MP vill inte peka ut en särskild grupp, utan vi jobbar mot nedskräpning oavsett vem som skräpar ner. På riksnivå driver vi bl a följande:
  – Engångsartiklar av plast som kan ersättas med bättre material ska förbjudas. Vi vill ha en skatt på alla engångsartiklar som orsakar nedskräpning, oavsett material, så som take away-förpackningar och muggar.
  – Skärpta krav på förpackningsproducenter att ordna insamling vid t ex parker och stränder.
  – Nedskräpning av fimpar och snus ska kunna ge böter.

  NEJ
  Marielle Lahti
  Gruppledare
 3. Vänsterpartiet har i flera år arbetat politiskt för att det ska utökas med sovplatser på härbärget och stadsmissionen i Eskilstuna. Det hjälper dessutom de fattiga att behålla sin värdighet i en ovärdig situation, ha möjlighet att sköta hygien och tvätt, då förebyggs både andra bosättningar och nedskräpning. Flera andra kommuner har ordnat med övernattningsplatser och det i sig förebygger bosättningar på platser som inte är lagliga.

  JA
  Maria Chergui
  Gruppledare
 4. Ja, kommunen är skyldig att sanera/städa på kommunal mark. Moderaterna vill införa ett nationellt tiggeriförbud.

  JA
  Marie Ekström
  Politisk sekreterare
 5. Vi måste få bosättningarna och därmed nedskräpningen att upphöra. Och vi jobbar hårt ihop med polisen för det. Ingen ska behöva bo i skogen eller tigga för sin överlevnad. Om vi accepterar det här. Vilken är då nästa målgrupp som tvingas ner på sina bara knän för att överleva?

  JA
  Daniel Alexandersson
  Politisk sekreterare
 6. Nedskräpning ska beivras, oberoende av vem som gjort sig skyldig till det.

  JA
  Arne Jonsson
  Gruppledare
 7. Vi ska fakturera dem för saneringsarbetet samt utfärda en miljösanktionsavgift för miljöbrott. De tillfällen en skyldig inte kan pekas ut medför tyvärr en saneringskostnad för kommunen och oss skattebetalare. Det är inte schysst att missbruka allemansrätten på detta sätt.

  JA
  Seppo Vuolteenaho
  Politisk sekreterare