Kan du lova att något radikalt görs åt gängkriminalliten i Fröslunda för att motverka att det uppstår parallelsamhällen?

 1. Tack för din fråga! När det kommer till gängkriminaliteten måste alla samarbeta mot det – kommun, polis, socialtjänst, föreningslivet och lokalsamhället. Idag görs en del, men vi har alldeles för få poliser. Liberalerna vill anställa 52 nya poliser i Eskilstuna och fler ordningsvakter som kan skapa trygghet på gator och torg. Jag tror även att socialtjänsten måste snabbare gå in och ibland även plocka undan ungdomar från destruktiva miljöer. Det finns inget quickfix, men mycket måste göras!

  JA
  Stefan Krstic
  Toppkandidat till kommunen
 2. Tack för frågan. Det här är en synnerligen angelägen fråga. Det krävs insatser av olika slag för att komma till rätta med detta problem. Från kommunen gör vi insatser, liksom även från exempelvis föreningslivet och andra. Det som saknas är ständig polisnärvaro och det ser tyvärr ut att vara svårt att få till stånd. En ständigt närvarande polis får personkännedom och förhoppningsvis förtroende bland de boende. Därför klarar vi inte detta problem utan ökad polisinsats.

  NEJ
  Arne Jonsson
  Gruppledare
 3. Tack för en viktig fråga! Att människor får känna trygghet oavsett om det är i hemmet, skolan, arbetsplatsen eller i bostadsområdet måste vara prioriterat arbete. Det är oacceptabelt att gäng med kriminella “tar över” och ger andra otrygghet och rädsla med det dom gör. Det pågår samarbete mellan kommunen (socialtjänst, skola, kultur och fritid), polisen, föreningar men det räcker inte. Vi måste ha fler poliser och kommunala Trygghetsväktare som finns som en naturlig del ute i våra bostadsområden

  JA
  Lotta Jonsson
  Gruppledare Kristdemokraterna Eskilstuna
 4. Samhället ska slå hårt mot både kriminaliteten och mot dess orsaker. Vi vill ha ökade polisiära punktmarkerande insatser mot yrkeskriminella och stärkta sociala insatser för att bryta med svansen till dem. Vi vill göra insatser mot bruk och försäljning av narkotika på skolor, krogar och i våra stadsdelar. Fler övervakningskameror och trygghetsväktare där det är nödvändigt. Vi vill skapa en exit-verksamhet för att få kriminella att byta livsstil. Der är lika viktigt som att knäcka arbetslösheten.

  JA
  Daniel Alexandersson
  Politisk sekreterare
 5. Vi har lagt flertalet förslag för att stärka tryggheten i hela kommunen. Övervakningskameror och patrullerande ordningsvakter vid brottsutsatta områden, trygghetsbidrag till föreningar samt kampanjer för att få fler att våga ingripa och vittna mot kriminella är ett axplock från oss.

  JA
  Kim Fredriksson
  Oppositionsråd (SD)
 6. Ja, vi jobbar hårt med den här frågan. Vi jobbar både med förebyggande åtgärder samt åtgärder som kan ge resultat snabbare. Vi arbetar bland annat med socialpedagoger ute i skolorna och fältassistenter. Vi moderater vill också se fler övervakningskameror och ordningsvakter samt en fortsatt bra samverkan med polisen. Nationellt vill vi moderater till exempel ha fler poliser i hela Sverige, höja polislönerna samt höja straffen.

  JA
  Marie Ekström
  Politisk sekreterare (M)
 7. Vi går till val på jämlikhet. I ett jämlikt samhälle tillåts inget bostadsområde förfalla. Med jämlikhet får alla barn en chans, fler ungdomar vågar tro på framtiden. Kriminaliteten minskar och tilliten människor mellan människor ökar. Jämlikhet påverkar själva livet och vi lever längre. Det betyder att vi måste satsa på skolan och jobben, fritidsgårdarna, föräldrastödet, det sociala fältarbetet, fler poliser med ett tydligt förebyggande uppdrag samt ökad samverkan med civilsamhället.

  JA
  Maria Chergui
  Gruppledare
 8. Vi vill absolut göra något åt gängkriminaliteten, men vi kan inte lova några enkla, ”radikala”, lösningar. Det vi behöver är ett långsiktigt, kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete i samarbete mellan stat, kommun och civilsamhälle. Polisinsatser, gärna fler områdespoliser med en relation till sitt område, behöver kombineras med sociala insatser som t ex fler fältassistenter. Då droger ligger bakom mycket brottslighet vill vi också förstärka det drogförebyggande arbetet.

  JA
  Marielle Lahti
  Gruppledare