Kan du lova att minska barngrupperna och öka personaltätheten i förskolan?

 1. Absolut kan vi lova det!
  Vi har de senaste åren kämpat på med att få igenom förslag där föräldrars oro och personalens känsla av att inte räcka till tas på allvar. Vi vill se fler förskolor med barnvänliga lokaler och personal som hinner med att ge alla barn den uppmärksamhet de behöver. Du som förälder ska känna ro i själen när du lämnar ditt barn på förskolan om vi fick bestämma.

  JA
  Kim Fredriksson
  Oppositionsråd (SD)
 2. För att minska barngruppernas storlek krävs både personal och lokaler. Rekrytering av personal är en ständigt pågående process. Utökning av lokaler är också en fråga nämnd och förvaltning jobbar med ständigt. Bara under de senaste 3 åren har 22 nya avdelningar byggts. Vi fortsätter att satsa på skolan och har i budget gjort en stark satsning på välfärden i Eskilstuna, vilket innebär för förskolans del bland annat 70 nya avdelningar.

  JA
  Marie Ekström
  Politisk sekreterare (M)
 3. Hej Kicki,

  ja, det kan vi lova. Vi är det enda partiet som vill ha ett tak på antalet barn i barngrupperna. Vi vill att Eskilstuna ska följa Skolverkets rekommendationer och skapa riktlinjer baserat på dem.

  JA
  Marielle
  Gruppledare
 4. Tack för din fråga! Detta är något som Liberalerna drivit väldigt hårt under alla år. Vi föreslår högre löner för förskollärare, så att fler vill utbilda sig till det. Vi föreslår fler kollegor på förskolan, avlastning för förskollärare och en bättre arbetsmiljö genom att man lyfter bort vissa arbetsuppgifter från dem (som att till exempel städa och sprita leksaker – det kan någon annan få göra istället). Vi föreslår även en stor utbyggnad av förskolor och förskoleavdelningar.

  JA
  Stefan Krstic
  Toppkandidat till kommunen
 5. Vi har i de budgetar vi själva lagt som ett alternativ alltid valt att prioritera mer pengar till förskolan. Vi låter mer pengar stanna i förskolan och lägger inte på mer besparingskrav som slår direkt på förskolepengen. Vi har avsatt pengar för att bygga ut förskolan. Vi ser att barngrupperna i förskolan behöver minska och personaltätheten öka. Personalen ska hinna utveckla verksamheten och ha tid för reflektion, men också handledning för att minska stressen och sjukskrivningarna.

  JA
  Maria Chergui
  Gruppledare
 6. Barnen är det viktigaste vi har, de är våran framtid. Vi vill minska på barngrupperna, så att alla barn får det stöd och den utveckling de behöver. Vi har redan budgeterat för 70 nya förskoleavdelningar inkl. personal. Barngrupperna kommer minska i takt med utbyggnaden. Förskolepersonalens arbetsuppgifter ska också renodlas så att de får tid till kompetensutveckling, att ge barnen stöd och utveckling samt känna sig tillräckliga samt få tid till reflektion och återhämtning.

  JA
  Daniel Alexandersson
  Politisk sekreterare