Kan du lova att mäns våld mot kvinnor/barn, samt kvinnojour och upplysning om problematiken kvinnovåld prioriteras mer i samhället?

 1. Tack för din fråga! Eskilstuna som kommun är väldigt bra på jämställdhetsarbete, men det finns mycket kvar att göra. Här finns det en stor politisk enighet i Eskilstuna om jämställdhetsarbetet framåt. Efter förslag från Liberalerna kommer det också nu ske satsningar på att utbilda kommunens personal i hedersrelaterat våld och förtryck, något som oftast drabbar unga flickor – men även HBTQ-pojkar.

  JA
  Stefan Krstic
  Toppkandidat till kommunen
 2. Vi kan lova att vi prioriterar frågor som handlar om människor som är utsatta i någon form av våld.
  Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt problem. Socialnämndens har ett ansvar för våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld, att det alltid finns ett stöd att tillgå för den enskilda kvinnan och barnen, oavsett om kvinnojouren drivs i kommunal eller ideell regi. Samtidigt är det också viktigt att rikta insatser mot våldsutövaren för att förändra beteendet.

  JA
  Lotta Jonsson
  Gruppledare Kristdemokraterna Eskilstuna
 3. Jämställdhet är lösningen på väldigt många av de samhällsproblem vi ser idag.
  Det är oerhört viktigt att arbetet mot mäns våld mot kvinnor prioriteras. Ett systematiskt jämställdhetsarbete förebygger många av de problem som mäns våld mot kvinnor innebär, inklusive sexuella trakasserier och kränkningar, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Kommunenen och samhället ska se till att ingen hålls tillbaka eller berövas möjligheter på grund av sitt kön

  JA
  Daniel Alexandersson
  Politisk sekreterare
 4. Hej,

  tack för en viktig fråga. En fråga som i många fall kan handla om liv och död eller ett liv i ständig rädsla för de kvinnor och barn som drabbas. Ja, jag kan lova att jobba för att utsatta kvinnor och barn ska ha en trygg plats att vända sig till och ha ett tryggt boende att flytta till.

  JA
  Marielle Lahti
  Gruppledare
 5. Ja, det kan vi lova. Det är väldigt viktiga frågor och kommunen har ett stort fokus och hög prioritet på dessa frågor.

  JA
  Marie Ekström
  Politisk sekreterare (M)
 6. Att öka känslan av trygghet för alla är prioriterat för oss. Vi satsar på ökat stöd till brottsofferjourer inkl kvinnojourer och ökad medvetenhet kring mäns våld mot kvinnor. Likaså ska problemen med hederkultur lyftas upp mer och bekämpas om vi fick bestämma.

  JA
  Kim Fredriksson
  Oppositionsråd (SD)
 7. Under många år har de bedrivits ett aktivt jämställdhetsarbete i Eskilstuna kommun. Vänsterpartiet har bla varit med och lett det politiska arbetet med att utveckla jämställdheten. Mäns våld mot kvinnor är en oerhört viktig fråga för oss och det måste till ett ökat förebyggande jämställdhetsarbete i skolan och i hela samhället men det är också viktigt att Kvinnojouren får det stöd som behövs för att hjälpa kvinnor och barn och att Tjejouren får stöd för att bedriva sitt arbete.

  JA
  Maria Chergui
  Gruppledare