Kan du lova att läraryrket får högre status, att lönerna blir högre, att arbetsbelastningen minskar och att skolan håller hög kvalité?

 1. Tack för din fråga! Detta är något som ligger mig varmt om hjärtat. Lokalt gör vi rekordstor lönesatsning med 700 kronor i månaden för alla förskollärare, lärare i skolan och personal inom elevhälsan. Vi storsatsar även på fler lärarassistenter och mentorer som kan avlasta för våra förskollärare och lärare, så att de får ägna sig åt undervisningen istället. Då blir yrket mer attraktivt. Både lön och arbetsmiljö!

  JA
  Stefan Krstic
  Toppkandidat till kommunen
 2. Hej, jag kan lova att situationen i skolan i Eskilstuna kommer att förbättras avsevärt med Miljöpartiet i majoritet. Vi har förslag som innebär att läraren får möjlighet att ägna mer tid åt undervisning. Vi har riktade satsningar på skolhälsan, vi vill att lärarna i högre utsträckning ska ha inflytande över sin arbetssituation, vi har en högre skolpeng än majoriteten i vår budget samt återställande av tilläggsbeloppet – det ska vara attraktivt att jobba som lärare i Eskilstuna

  JA
  Marielle Lahti
  Gruppledare
 3. Det är vår bestämda uppfattning att läraryrket precis som andra yrken i välfärden måste få högre status om vi ska kunna rekrytera och ge medborgarna god service. Men det är en stor och svår uppgift som tar tid och kostar resurser. Vi gör i Eskilstuna den största investeringen i välfärden sedan välfärdsstatens intåg. Vi sätter detta framför sänkt skatt för dem som tjänar mest.

  JA
  Daniel Alexandersson
  Politisk sekreterare
 4. Vi tillskjuter pengar till skolan så att arbetsmarknadens parter kan förhandla upp lärarnas löner. Likaså vill vi förbättra deras samt elevernas arbetsmiljö med ändamålsenliga lokaler. Möjligheten att flytta på stökiga elever ska även ökas samt göras.

  JA
  Kim Fredriksson
  Oppositionsråd (SD)
 5. Vi prioriterar skolan i den budgeten för 2019 i vår kommun. Det handlar om att anställa fler lärare samt elevvårdande personal. Det måste också till annan personal såsom t ex assistenter som kan göra andra arbetsuppgifter än lärarens.
  VI har förstärkt skolpengen för att detta ska kunna genomföras och sen har vi även återställt stödet för barn med neuropsykiaktriska funktionsnedsättningar så att de kan behålla de eventuella assistenter och kringresurser som de, och skolan, har behov av.

  JA
  Lotta Jonsson
  Gruppledare Kristdemokraterna Eskilstuna
 6. Vänsterpartiet har satsat 75 miljoner mer i budgeten 2018 på förskolan, skolan, särskolan och gymnasieskolan. Vi har i de tidigare budgetar vi jobbat fram under de senaste 3 åren satsat mer på skolan än de som styr i Eskilstuna. Satsningar som ska gå till att öka antalet personal i skolan, vilket inkluderar all personal som jobbar i skolan, som t ex elevhälsovården med kuratorer och psykologer. Det och minskar arbetsbelastningen, gör yrket mer attraktivt och kvalitén höjs.

  JA
  Maria Chergui
  Gruppledare
 7. Skolan är prioriterad och vi satsar mycket på skolan, dess verksamhet och personal. Man arbetar bl.a. med flera olika projekt just för att avhjälpa lärares höga arbetsbelastning. Nämnden och förvaltningen jobbar också hela tiden med att öka kvalitén på skolan. Lärarna är otroligt viktiga och alla berörda jobbar verkligen för att anställa fler lärare och minska deras arbetsbelastning.

  JA
  Marie Ekström
  Politisk sekreterare