Kan du lova att kommunen ska använda sig mer av mejeri, kött och grönsaker från närodladbasis?

 1. Tack för din fråga! Jag tycker att det är viktigt att kommunen alltmer börjar köpa in närodlad mat. Här styrs vi dock av lagen om offentlig upphandling som kan sätta käppar i hjulet. Från kommunens sida kan vi dock göra om våra krav så att även mindre och lokala företag i Eskilstuna eller kringliggande område har möjlighet att delta i upphandlingar.

  JA
  Stefan Krstic
  Toppkandidat till kommunen
 2. Vi socialdemokrater arbetar för en bättre miljö och ett bättre klimat för framtiden. Vi ska se till att de resurser som medborgarna ställer till förfogande används på ett försvarbart och långsiktigt hållbart vis. Vi vill därför öka andelen närproducerade livsmedel inom kommunens verksamheter.

  JA
  Daniel Alexandersson
  Politisk sekreterare
 3. Vi har tagit beslut i vår årsplan att det ska bli mera närproducerad mat i kommunen. Genom att vi har vår omlastningscentral möjliggör vi att även mindre producenter kan leverera till kommunen. Vi måste dock börja redan i upphandlingsskedet och genom delad upphandling beställa volymer som mindre leverantörer kan klara av.

  JA
  Arne Jonsson
  Gruppledare
 4. Absolut kan vi lova det. Vi kommer om vi fick bestämma se över alla kommunens upphandlingar där fokus är att handla mer lokalt.

  JA
  Kim Fredriksson
  Oppositionsråd (SD)
 5. Ja det kan vi lova. Vi vill se ännu mer närodlat inom kommunens verksamheter. Men redan idag finns det ett beslut som togs tidigare i år på att kommunen ska använda sig av mer närodlat.

  JA
  Marie Ekström
  Politisk sekreterare (M)
 6. Livsmedel har en stor klimatpåverkan och därför blir det enormt viktigt att fortsätta arbetet med att minska köttkonsumtionen och ställa krav på att livsmedel ska vara närodlade så långt det går.

  JA
  Maria Chergui
  Gruppledare
 7. Kommunen kan inte rakt ut kräva att maten ska vara närproducerad, för det tillåter inte upphandlingslagstiftningen, men däremot kan vi underlätta för lokala producenter genom t ex delade upphandlingar där även mindre aktörer kan delta. Miljöpartiet vill också att maten ska leva upp till högt ställda djurskyddskrav, vilket utesluter importerade produkter från djurhållning som aldrig skulle vara tillåten i Sverige.

  JA
  Marielle Lahti
  Gruppledare