Kan du lova att jag och min man får bo på samma ställe om vi skulle bli i behov av vård även om vi har olika behov?

 1. Tack för din fråga! Det är orimligt att kommunen i praktiken separerar par som har levt med varandra i väldigt många år. Det borde istället vara så att man får fortsätta leva tillsammans även om man behöver vård och omsorg.

  JA
  Stefan Krstic
  Toppkandidat till kommunen
 2. Jag kan lova att vi ska göra allt för att ni ska få bo tillsammans eller på samma ställe. Kan inte lova 100% på kort sikt, men absolut på lång sikt.

  JA
  Daniel Alexandersson
  Politisk sekreterare
 3. Absolut ja, det är helt orimligt att du/jag inte skulle få bo med den person vi levt med innan vi behöver hjälp. Den hjälp och det stöd som vi behöver i olika stadier i livet ska utgå från individens behov i första hand. Det är en stor omställning att bli beroende av andra, kanske inte få bo kvar i sitt hem – den tiden som följer måste individens behov sättas i centrum.

  JA
  Marielle Lahti
  Gruppledare
 4. För oss är det en självklarhet att ni som levt tillsammans i ett helt liv även ska kunna göra det om ni skulle behöva ha vård. Det är det minsta samhället kan göra för er som slitit ett helt arbetsliv.

  JA
  Kim Fredriksson
  Oppositionsråd (SD)
 5. Ja det är en fråga som vi driver. Det är viktigt att man ska kunna bo tillsammans även om man är i behov av vård!

  JA
  Marie Ekström
  Politisk sekreterare (M)
 6. Självklart borde de som vill få bo tillsammans även på en vårdinrättning. Detta är en målsättning. Vi vet ju inte vad som kommer att drabba oss som äldre. Väldigt olika vårdbehov kan tyvärr medföra att det blir omöjligt att bo tillsammans.

  JA
  Arne Jonsson
  Gruppledare
 7. Kommunen ska INTE skilja några åt!
  Vi vill att Kommunen inför en Parboendegaranti. Det är ovärdigt att ens behöva argumentera för att människor som själva valt att leva tillsammans inte skulle få göra det Nej vi menar att biståndsbedömningen måste ändras nu. Äldre ska ha möjlighet till ett värdigt liv tillsammans till livets slut.
  Vi politiker ska inte styra, utan stödja, äldres val oavsett om de uppnått en hög ålder.

  JA
  Lotta Jonsson
  Gruppledare Kristdemokraterna Eskilstuna
 8. Det finns möjlighet i Eskilstuna till parboende under vissa förutsättningar.

  JA
  Maria Chergui
  Gruppledare