Kan du lova att inte lägga pengar på onödiga utgifter som Sigurdsristningen och fontänen i ån?

 1. Det finns en lagstiftning om att tillgängliggöra vårt stadsrum och offentliga institutioner. Vi arbetar också varje dag med att göra staden attraktivare, det är viktigt för stadens fortsatta utveckling. Men det måste vägas mot andra behov och noga utredas för att rätt saker utförs.

  NEJ
  Daniel Alexandersson
  Politisk sekreterare
 2. Vi kan lova att inte lägga pengar på sådant som inte tillför något positivt för upplevelsen av staden. Vi vill satsa på att göra stadsmiljön attraktiv, att det ska finnas kultur i olika former i det offentliga rummet och stadsnära natur tillgänglig för alla – det är inte onödigt. De två exempel du nämner är verkligen olycksfall i arbetet – dålig planering och uppföljning vid Sigurdsristningen och tekniska problem med fontänen resulterade i kostnader som är helt onödiga.

  JA
  Maria Chergui
  Gruppledare
 3. Tack för din fråga! Kommunen ska hushålla med våra skattepengar på ett bättre sätt än vad som har gjorts historiskt i Eskilstuna och våra skattepengar ska främst gå till skola, vård och omsorg. Det kan dock ibland finnas skäl att göra vår stad attraktivare genom till exempel renare gator, finare parker med bättre belysning och förskönad stad. Det innebär dock inte till vilket pris som helst. Sedan är det individuellt vad man tycker är onödiga utgifter, därför har jag svarat “Nej” på din fråga.

  NEJ
  Stefan Krstic
  Toppkandidat till kommunen
 4. Vi kan lova att alltid prioritera välfärden före försköning av staden. Välfärden – att få färdas väl genom livet är för oss Kristdemokrater viktigare än att bygga monument eller fontäner. Sen måste vi alltid se till byggnader och kulturplatser “hålls vid liv” men det får bli om och när det finns ekonomiska resurser för såna satsningar.

  JA
  Lotta Jonsson
  Gruppledare Kristdemokraterna Eskilstuna
 5. Eller Ja beroende på hur frågan ska tolkas. Vi kommer inte att lägga pengar på onödiga utgifter, men det kommer nog alltid att råda delade meningar bland Eskilstunabor om vad som är en onödig utgift. Tillgänglighetsanpassning och utsmyckning av staden kan rätt genomfört vara väl använda pengar. Just Sigurdsristningen och fontänen blev dock misslyckade projekt där man borde haft bättre koll på såväl ekonomi som utförande.

  NEJ
  Marielle Lahti
  Gruppledare
 6. Ingen vill ha onödiga utgifter men alla ha en vacker tillgänglig stad. Det är naturligtvis ett dilemma. Men vi måste bli bättre på att ställa krav på varje investering så att vi får ut största möjliga nytta av varje satsad krona.

  JA
  Arne Jonsson
  Gruppledare
 7. Även om det är viktigt att försköna staden samt framhäva kulturarvet och göra den mer tillgänglig betyder det inte att vi ska sätta sprätt på Eskilstunabornas dyrt intjänade skattekronor som skedde just med Sigurdsristningen.
  Men alla kan väl vara överens om att vi vill bo i en vacker stad och man måste få satsa på utsmyckning också. Vi kommer inte godkänna stora vansinnesprojekt som medborgarna inte vill ha och kommer inte heller låta enskilda projekt låta gå överstyr.

  JA
  Seppo Vuolteenaho
  Politisk sekreterare
 8. Vi vill prioritera och satsa på kommunens kärnverksamheter. Men med det sagt krävs det ibland också vissa utsmyckningar och att göra Eskilstuna tillgänglig för alla för bl.a. ökad trivsel. Vi vill väl alla att Eskilstuna ska vara en fin och tillgänglig stad? Dock med en begränsning i kostnad för sådant!

  JA
  Marie Ekström
  Politisk sekreterare