Kan du lova att införa ett förbud mot att använda burka på offentliga platser i Eskilstuna?

 1. Tack för din fråga! Din fråga rör inte kommunens ansvarsområde, utan det är något som riksdagen i sådant fall ska ta ställning till. Liberalerna är ett liberalt parti och för oss är det viktigt att staten inte begränsar oss som människor – oavsett om det handlar om vem man älskar, hur man klär sig eller vad för religion man har. Sverige ska vara frihetens land och vi ska aktivt kämpa emot ofrihet i alla dess former, oavsett om den kommer från islamistisk extremism eller höger-/vänsterextremism.

  NEJ
  Stefan Krstic
  Toppkandidat till kommunen
 2. Vi är för ett nationellt burkaförbud och kommer arbeta för att det införs via riksdagen och driva på från kommunalt håll. I Danmark har redan ett sådant förbud röstats genom av bland annat Dansk folkeparti och Socialdemokraterna. Så om några år borde även de andra partierna här i Sverige fått mod nog att ansluta sig till vår linje och stå upp mot kvinnoförtryck som burkan utgör. Fram tills dess får vi nog räkna med ett nej från övriga partier med tillhörande harang om allas lika värde.

  JA
  Kim Fredriksson
  Oppositionsråd (SD)
 3. Det är en fråga som vi inte kan besluta om på kommunal nivå, det är på riksnivå.

  NEJ
  Marie Ekström
  Politisk sekreterare (M)
 4. Detta är en fråga som beslutas på riksnivå, inte kommunal.

  NEJ
  Paul Sabo
  Kommunikationsansvarig (KD)
 5. Det är en fråga som vi inte kan besluta om på kommunal nivå, det är på riksdagsnivå.

  NEJ
  Daniel Alexandersson
  Politisk sekreterare
 6. Nej, det varken kan eller vill vi lova. Vänsterpartiet tror inte på att klä av eller på kvinnor med tvång genom lagstiftning.

  NEJ
  Maria Chergui
  Gruppledare
 7. Ingen ska tvingas att klä sig på ett visst sätt (såvida det inte handlar om t ex skyddskläder på en arbetsplats o dyl), men staten ska lika lite omyndigförklara kvinnor genom att förbjuda vissa plagg. Vi avgör själva hur mycket eller hur lite vi vill ha på oss.

  NEJ
  Marielle Lahti
  Gruppledare