Kan du lova att införa cykelvakter så att de som cyklar på trottoarer mm bötfälls?

 1. Det är idag en polissak om det sker brott i trafiken, oavsett vilket fordon det handlar om, och så vill vi att det ska vara i fortsättningen också.

  NEJ
  Lotta Jonsson
  Gruppledare Kristdemokraterna Eskilstuna
 2. Tack för din fråga! Vi har inga förslag på cykelvakter. Däremot har vi förslag på fler ordningsvakter i Eskilstuna och på riksnivå driver vi hårt om fler poliser.

  NEJ
  Stefan Krstic
  Toppkandidat till kommunen
 3. Om man cyklar där det inte är tillåtet så är det polisens ansvar att beivra det.

  NEJ
  Daniel Alexandersson
  Politisk sekreterare
 4. Det är inte en kommunal fråga, det är en polisfråga om man begår ett brott. Vi moderater vill se minst 10.000 fler poliser!

  NEJ
  Marie Ekström
  Politisk sekreterare (M)
 5. Detta är inte en kommunal fråga. Trafikbrott hanteras av polisen.

  NEJ
  Arne Jonsson
  Gruppledare
 6. Att bötfälla cyklister som bryter mot olika lagar är polisens uppgift. Kommunen får inte bötfälla cyklister med nuvarande lagstiftning. Däremot vill vi bygga fler cykelbanor och även separera gång- och cykelvägarna tydligare mellan gångtrafikanter och cyklister. Det skulle göra det lättare att undvika konflikter mellan de olika trafikslagen.

  NEJ
  Marielle Lahti
  Gruppledare
 7. Det kan vi inte lova. Vi tror inte att cykelvakter är en bra lösning. Vi i Vänsterpartiet vill bygga ut cykelbanor och cykelvägar så att man inte behöver cykla på trottoaren. Ofta kan ju gång- och cykelbanor samsas bredvid varandra om bredden räcker till, men då vill vi att det ska markeras var man ska cykla och var man ska gå för att undvika kollisioner.

  NEJ
  Maria Chergui
  Gruppledare