Kan du lova att hbtq-personer kan gå trygga på gatan?

 1. Vårt trygghetsarbete står högt upp på vår dagordning där alla invånare oavsett härkomst, sexuell läggning, kön eller ålder ska känna sig trygga på våra gator och torg. Vi satsar stora resurser på rättsväsendet på nationell nivå vilket innebär bland annat fler poliser som kan upprätthålla lag och ordning om vi fick bestämma.

  JA
  Kim Fredriksson
  Oppositionsråd (SD)
 2. Tack för din fråga! Ska vi ha ett tryggare Eskilstuna för HBTQ-personer så måste vi jobba på många plan. Det gäller fler poliser, mer ordningsvakter, en bättre skola och framför allt jobba med värderingar. Värderingar bär man med sig mycket ifrån skolan och där vill vi göra rekordstora insatser. Är det så att någon ändå attackerar en HBTQ-person så ska vi ha poliser som hinner utreda dessa brott och ge offret stöd. Vi föreslår även fler HBTQ-certifierade verksamheter inom kommunens område.

  JA
  Stefan Krstic
  Toppkandidat till kommunen
 3. Vi vill att alla kommunala verksamheterna som till exempel skolan, vård och omsorg ska vara Hbtq-diplomerade. Det anser vi även ska gälla idrottsföreningar. En Hbtq-diplomering innebär att kunskapen om bemötande och tryggheten blir bättre för alla men det ökar också stödet och skyddet för Hbtq personer. Bemötande och stödet för Hbtq-personer måste öka inom alla myndigheter och organisationer, polisorganisationen blir extra viktig då de jobbar aktivt med att skydda människor från brott.

  JA
  Maria Chergui
  Gruppledare
 4. I vårt parti tror vi på individen. Vi gör inte skillnad på människor, alla har lika värde och rätt att vara trygga. Vi ser till individen oavsett sexuell läggning, etnicitet eller kön. Trygghet är en viktig fråga för oss, därför har vi förslag på hur vi kan öka tryggheten. Bland annat genom förebyggande arbete men också med fler ordningsvakter, övervakningskameror och beskärning av buskage och bättre belysning.

  JA
  Marie Ekström
  Politisk sekreterare (M)
 5. I takt med att högerpopulismen växer hotas också våra framsteg för alla människors lika värde och rätt, inte minst för HBTQ-personer.
  Vi socialdemokrater står i alla sammanhang upp för människovärdet och kräver krafttag mot de hatbrott som begås på grund av rasism, främlingsfientlighet eller hets mot HBTQ personer. I det starka samhället accepteras inte diskriminering på grund av kön, ålder, funktionsnedsättning, hudfärg, tro, sexuell läggning eller något annat som gör oss människor unika.

  NEJ
  Daniel Alexandersson
  Politisk sekreterare