Kan du lova att förbjuda tiggeriet?

 1. Nej,

  jag kan lova att vi kommer jobba för humana lösningar för de människor som tigger på våra gator. Tiggeriet är en komplex fråga och ingen stad i Sverige har hittills kunnat “förbjuda” det. Det går helt enkelt inte att förbjuda någon att be om hjälp. Däremot är det upp till var och en av oss att bestämma om vi vill ge hjälp/pengar/kläder eller inte.

  NEJ
  Marielle Lahti
  Gruppledare
 2. Tack för din fråga! Dels är det inte en kommunal fråga, dels tycker inte Liberalerna att man ska förbjuda människor att be om hjälp/pengar.

  NEJ
  Stefan Krstic
  Toppkandidat till kommunen
 3. Det går inte med dagens lagstiftning. Vi vill reglera hur det offentliga rummet kan användas för att försvåra och helst få bort tiggandet. Att tigga kan aldrig ses som ett legitimt och värdigt sätt för någon människa att försörja sig på. Om vi tolererar att vissa grupper/individer tigger idag ligger det nära till hands att vi accepterar att fler grupper gör det i morgon. Sverige kan bättre än så. Man kan inte förbjuda fattigdom. Även om det vore önskvärt. Men vi behöver inte tolerera tiggeri.

  NEJ
  Daniel Alexandersson
  Politisk sekreterare
 4. Vi kan inte förbjuda fattigdom. Att göra frågan till ett ordningsproblem är omänskligt. Stadsmissionen har mycket kunskap och erfarenhet om hemlöshet och fattigdom kan bekämpas på riktigt och med medmänsklighet så att det blir en riktig förändring för människor. Eskilstuna kommun behöver ta mer hjälp av deras kunskap i frågorna.

  NEJ
  Maria Chergui
  Gruppledare
 5. Vi vill lagstifta mot tiggeriet på nationellt. Det är av främst två skäl:
  1. De medföljande tiggarlägren orsakar stor nedskräpning och sanitära olägenheter. Det kan inte och ska inte vara kommunens eller Polisens uppgift att städa upp efter dessa individer.

  2. Fattigdomen som är grundorsaken blir inte löst genom att tillåta tiggarna att få fortsätta. Det är snarare så att den passivitet som vilat över tiggerifrågan kraftigt förvärrat situationen där ohederliga ligor utnyttjar tiggarna,

  JA
  Kim Fredriksson
  Oppositionsråd (SD)