Kan du lova att få bukt med klotter och annan skadegörelse? Hur tänker ditt parti i så fall att det ska gå till?

  1. Ja, vi i Vänsterpartiet lovar att göra allt vi kan för att det ska finnas bra fritidsaktiviteter för alla så att ingen behöver ägna sig åt skadegörelse för att få lite spänning i tillvaron. Det gäller att alla unga ska bli sedda som den de är och få förtroende för vuxenvärlden. Vi jobbar för delaktighet i idrottsrörelse och kulturaktiviteter.

    JA
    Maria Chergui
    Gruppledare