Kan du lova att Eskilstuna kommun blir Sveriges mest attraktiva arbetsgivare där fokus ligger på arbetsmiljö, arbetsglädje och yrkesstolthet?

 1. Tack för din fråga! Jag tycker absolut att Eskilstuna kommun ska strategiskt och målmedvetet jobba för att bli den mest attraktivaste arbetsgivaren. Mindre tomprat och mer handling i arbetet mot att bli attraktiv arbetsgivare är något jag efterlyser. Vi har stort arbete att göra främst i förskolan och skolan, men även äldreomsorgen med höga sjukskrivningstal.

  JA
  Stefan Krstic
  Toppkandidat till kommunen
 2. Ja vi jobbar för det. Vårt mål och vår ambition är att vara Sveriges mest attraktiva arbetsgivare.

  JA
  Marie Ekström
  Politisk sekreterare (M)
 3. Vänsterpartiet kommer kämpa för en arbetsmiljö för alla anställda som gör att det går att behålla personal och rekrytera ny personal. Avsaknaden av tillräckligt schyssta arbetsvillkor gör att det också blir svårt att rekrytera. Däribland är arbetsbelastningen något vi måste komma tillrätta med inom flera kommunala verksamheter där den också utgör en stor orsak till sjukskrivningar. Vi vill därför pröva 6-timmarsarbetsdag på ett äldreboende och på en enhet inom socialtjänsten.

  JA
  Maria Chergui
  Gruppledare
 4. Att Eskilstuna kommun ska bli en attraktiv arbetsgivare med medarbetare som vill jobba här är grundförutsättningen för att satsningar på mer välfärdspersonal ska kunna bli verklighet. Därför är utvecklingsarbetet med förbättrad arbetsmiljö på alla plan av stor vikt. Allt ifrån förbättrad kommunhälsa, ändamålsenliga lokaler till chefer som förstår och respekterar sina medarbetare är av betydelse. Givetvis är en konkurrenskraftig lönenivån en viktig faktor också.

  JA
  Kim Fredriksson
  Oppositionsråd (SD)