Kan du lova att du skulle trivas med att bo på ett äldreboende idag i Eskilstuna med tanke på den arbetsbörda som personalen har?

 1. Vi vet att personalen som finns ute på våra äldreboenden gör ett väldigt bra arbete med att möta våra äldre och ge dom omsorg och vård utifrån de äldres behov. Men det räcker inte. Och personalen räcker inte till. Om vi ger personalen mer resurser och anställer fler så kommer det att gynna de äldre, dom vi är till för. Så en satsning inom äldreomsorgen är framförallt på personal. Sen behöver vi bygga fler äldreboenden.

  NEJ
  Lotta Jonsson
  Gruppledare Kristdemokraterna Eskilstuna
 2. Personalbrist och en hög sjukfrånvaro riskerar idag att verka negativt på kvaliteten i äldreomsorgen. I vårt budgetalternativ tillför vi mer resurser för att både personal och de äldre ska trivas och behålla hälsan.

  NEJ
  Marielle Lahti
  Gruppledare
 3. Det är målet att alla ska trivas, men den bemanning som finns idag på våra boenden räcker inte till. Situation är inte långsiktigt hållbar. På vissa boenden har man dragit ner på sociala aktiviteter för att man inte hinner med vården och omsorgen. Vi vill se en bättre bemanning på våra boenden och vi vill också se försök med 6-timmarsarbetsdag på ett boende. Vi har också i budget för 2019 satsat 10 miljoner på att bryta ensamheten hos äldre.

  JA
  Maria Chergui
  Gruppledare
 4. Vi måste se till att vårdpersonal (och självklart all annan personal) i kommunen trivs på sitt arbete! Vi ska tillföra rätt ekonomiska resurser men det handlar även om att säkerställa gott ledarskap hos cheferna. Med mindre stressad personal som trivs på jobbet kommer även brukarna att trivas med sin vardag.

  JA
  Seppo Vuolteenaho
  Politisk sekreterare
 5. Jag kan ärligt säga att jag nog inte skulle trivas på ett boende där personalen ständigt har tung arbetsbörda. Vi gör nu en väldigt stor satsning på välfärden i Eskilstuna, framför allt på äldreomsorgen. Det kommer att byggas fler äldreboenden och vår målsättning är också att anställa mer personal. Utöver det försöker man genom olika styrmetoder förstärka bemanningen vid särskilda behov.

  NEJ
  Marie Ekström
  Politisk sekreterare