Kan du lova att ditt parti kommer prioritera en stabil ekonomi med ordning & reda samt prioritera kommunens kärnverksamheter (skola, vård, omsorg)?

 1. Ordning och reda i ekonomin är viktigt för att minska sårbarheten och öka beredskapen för de oväntade. Det krävs goda marginaler och reserver i den kommunal ekonomin. Men också att vi knäcker arbetslösheten för att klara av att möta behoven i välfärden de kommande åren. Flera nya äldreboenden, förskolor och skolor ska byggas samt rekryteras personal till. Det är mycket stora investeringar vi talar om. De största sedan välfärdsstatens födelse. En mycket viktig satsning för ett tryggare Eskilstuna.

  JA
  Daniel Alexandersson
  Politisk sekreterare
 2. Vi har i våra budgetförslag alltid prioriterat en stabil ekonomi med lagom stor buffert ifall något oplanerat skulle inträffa. Detta samtidigt som vi satsar på skola, vård och omsorg. Surfa gärna in på vår lokala hemsida eskilstuna.sd.se och ta del av vår budget för Eskilstuna kommun.

  JA
  Kim Fredriksson
  Oppositionsråd (SD)
 3. Ja, det kan vi lova! Vår prioritet är att man måste ta ansvar för ekonomin och att varje skattekrona ska gå till kommunens kärnverksamheter och inte på massor av onödiga kringkostnader. De kommande åren gör vi nu en väldigt stor satsning på just skola, vård och omsorg med bland annat nya förskolor/skolor, nya äldreboenden och satsningar på resurstillskott i våra verksamheter.

  JA
  Marie Ekström
  Politisk sekreterare (M)
 4. Ordning och reda i ekonomin är förutsättningen för all annan verksamhet. Den nuvarande majoriteten har hela tiden haft överskottsmålet 2,5%, vilket ger utrymme för investeringar i bland annat skolor och nya äldreboenden. Detta utan att hela investeringen behöver lånefinansieras. De klassiska kärnverksamheterna vård, skola och omsorg bör kompletteras med miljöarbetet, eftersom även en god miljö är förutsättningen för allt det övriga.

  JA
  Arne Jonsson
  Gruppledare
 5. Tack för din fråga! Att kommunen ska prioritera sina kärnuppgifter är en paradfråga för liberaler i hela Sverige. Vi ser idag att kommunen gör massa saker som inte ingår i den kommunala kärnverksamheten. Det vill vi ändra på och rikta resurserna till välfärdens kärna: vård, skola och omsorg. Vi har även i våra budgetar lagt höga överskottsmål för att ha en stabil ekonomi.

  JA
  Stefan Krstic
  Toppkandidat till kommunen
 6. Kommunen ha ordning och reda i ekonomin så att pengarna går till rätt saker men också finnas en del i överskott för oförutsedda händelser. Det vi valt att prioritera inför nästa år, precis som tidigare år, är just förskola, skola och äldreomsorg. Vi prioriterar barn och äldre. Det är viktigt att vi har bra förskolor med mindre barngrupper och fler personal och likaså i skolan. Samt att de äldre får bestämma själva över sin vardag trots att man uppnått en hög ålder och får den omsorg man behöver.

  JA
  Lotta Jonsson
  Gruppledare Kristdemokraterna Eskilstuna
 7. Under de senaste fyra åren när vi har varit i opposition så har vi lagt egna budgetar varje år. Samtliga år har vi prioriterat mer pengar till förskolan, grundskolan, gymnasieskolan, särskolan, socialtjänsten och vård och omsorg. Vi har haft ett lägre överskottsmål än den styrande majoriteten S-M-C vilket innebär att med vår budget har alla verksamheter haft mer pengar. Vi tar ansvar för dagens generation och kommande generationer. Då går det inte att spara så mycket som S-M-C gör idag.

  JA
  Maria Chergui
  Gruppledare
 8. Kommunen ska ha en långsiktigt ansvarsfull ekonomi och inte ge sig in i oansvariga projekt som t ex en flygplatsutbyggnad. Även om Miljöpartiet sätter klimatfrågan högst på dagordningen är det fortfarande kommunens kärnverksamheter skola, vård och omsorg som tar det största utrymmet i kommunens budget.

  JA
  Marielle Lahti
  Gruppledare